nieuws

‘Eerste jaar WFD is een leerjaar’

Archief

Het eerste toezichtsjaar van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) moet gezien worden als een leerjaar. Dit zei directeur Theodor Kockelkoren tijdens een bijeenkomst over het pretoezicht dat de AFM heeft gehouden bij veertig bedrijven.

“We gaan het eerste jaar alleen die partijen aanpakken die zich er met een jantje-van-leiden afmaken of opzichtig niet volgens de wet acteren”, aldus Kockelkoren. Hij gaf aan dat de capaciteit van de AFM klein is. “Verwacht niet van ons dat in januari de onderkant van de markt meteen geregeld is.”
Kockelkoren geeft aan dat de AFM risicogestuurd gaat werken en volgens een vast stramien. Bij een bezoek wordt niet ter plekke een rapportage gegeven op welke punten het kantoor wellicht niet voldoet. “Dat doen we achteraf via een brief en een telefoontje. Zijn er dringende zaken aan de hand, dan ontvangt de ondernemer een uitnodiging om bij ons langs te komen. Partijen die echt aan de onderkant van de markt opereren, vergen veel tijd. Mede ook omdat dat zeer zorgvuldig moet gebeuren”, aldus Kockelkoren.
Adviserend
De bedrijven die zich vrijwillig aan het pretoezicht hebben onderworpen, hebben de bezoeken van de AFM vooral als adviserend ervaren. Volgens Kockelkoren zal dat bij het echte toezicht niet veel afwijken. “In de pers komt vaak alleen de repressieve taak van de AFM aan de orde, maar het belangrijkste deel van ons werk is preventief gericht en vaak ondersteunend. Met die facetten krijgt het intermediair het meest te maken.”
“Zo’n bezoek zal efficiënt verlopen. We maken van tevoren afspraken en bedrijven krijgen de tijd om hun stukken voor ons gereed te hebben. We melden ook vooraf in welke terreinen we het meest geïnteresseerd zijn. Uitzonderingen bevestigen echter wel de regel”, benadrukt Kockelkoren. “We gaan minder gestructureerd te werk als spoed vereist is.”
Als uit de bezoeken van de AFM blijkt dat bij veel financiële dienstverleners dezelfde zaken niet in orde zijn, zal de AFM niet meteen naar gele of rode kaarten grijpen. “We zullen daarover ook de stichting informeren die dan een nadere toelichting kan geven”, aldus Kockelkoren.
Onderschat
De eisen van de WFD worden onderschat. Er is nog onvoldoende kennis van de WFD aanwezig. Naleving is te doen, maar moet wel serieus worden opgepakt. Met deze conclusies begon Wijnand van de Beek, hoofd toezicht WFD bij de AFM, zijn verhaal over de resultaten van het pretoezicht.
Van de Beek hamerde op de administraties bij het intermediair. “Hoe het intermediair zijn administratie voert, past nauwelijks nog bij deze tijd en al helemaal niet bij de WFD.” Volgens hem moeten de administraties omgebouwd worden, zodat ze ook commercieel inzetbaar zijn en voldoen aan de WFD-normen. “Het intermediair moet de omslag maken van verkoop- naar adviesgericht en van product- naar klantgericht”, aldus Van de Beek.
Black box
Volgens Van de Beek ziet het intermediair de WFD als een black box. “Dat hoeft niet. Kijk naar de normen van de WFD en denk na over hoe je een klant moet behandelen. Daarna zijn er slechts nog een paar formele zaken en daar zijn hulpmiddelen voor”, hield Van de Beek zijn gehoor voor.
“Uit de bezoeken die afgelegd zijn, bleek dat het intermediair ongelooflijk veel in zijn hoofd heeft zitten, maar dat moet nu op papier worden vastgelegd. Gelukkig is er een gefaseerde invoering van de WFD, waarbij de administratie pas na vier maanden na inwerkingtreding op orde moet zijn.”
Mee- of tegengevallen
Op de vraag of de resultaten van het ‘proeftoezicht’ mee of tegen waren gevallen, antwoordde Van de Beek diplomatiek. “Het is conform verwachting. Het is verbeterd in vergelijking met eerdere onderzoeken en we merken dat er voorbereidingen worden getroffen.”

Reageer op dit artikel