nieuws

Eenvoudiger administratie en internet centraal in beleid Movir

Archief

“Wij willen uitbreiden in de zakelijke markt, onze klanten in de medische sector behouden en wij willen de beste blijven.” Daarmee zijn de toekomstplannen van Movir samengevat. Ketenintegratie en internet vormen in dit beleid van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar de speerpunten.

“De nieuwe internetsite zal gericht zijn op de beleving van de klant. We willen de klant bewust maken van de risico’s die hij loopt”, zegt directievoorzitter Dick Bukman. Op de site komt een zogeheten ‘risico-wizard’ te staan, waarmee het risico voor een klant inzichtelijk wordt. “Dat levert een checklist op waarmee de klant naar zijn tussenpersoon kan gaan.”
Extranet
Movir krijgt ook een compleet nieuw extranet. “Daarmee kunnen tussenpersonen online hun portefeuille bekijken, mutaties doorvoeren, online offreren en er is een directe koppeling met onze backoffice”, belooft Bukman. “Verder kan de tussenpersoon een aanvraag voor een aov volgen.”
Hij verwacht dat de nieuwe internetsite in het voorjaar klaar is en met het extranet wordt in de zomer proefgedraaid. Daarnaast gaat de verzekeraar zijn complete administratie digitaliseren en zal de technische en medische acceptatieprocedure worden aangepast.
Nieuwe toetreders
Movir heeft recentelijk het acceptatiebeleid aangepast. Zo is de acceptatieleeftijd verhoogd van 50 naar 55 jaar. “Mensen leven nu eenmaal langer, werken langer door en er is vanuit de markt behoefte aan.” De dagbedragen zijn opgetrokken van _ 370 naar _ 550.
Hij ziet de toekomst van Movir en de aov-markt in zijn geheel zonnig in. “Je ziet dat de markt zich verbreedt. Er treden nieuwe partijen toe, zoals Allianz, Generali en De Goudse. Dat is logisch. Generalistische schadeverzekeraars hebben steeds meer moeite om voldoende te verdienen met de traditionele schadeverzekeringen. Wil je geld blijven verdienen, dan moet je bewegen op dat segment waar dat nog mogelijk is en dat zijn de adviesrijke producten, zoals een aov”, verklaart Bukman de komst van de nieuwkomers.
Dubbele niche
Als grootste concurrenten van Movir noemt hij toch Interpolis en AXA. “We zien dat andere aov-verzekeraars vergelijkbare producten aanbieden, maar dat de service duidelijk anders is. Wij zijn in staat om meer onderzoek te verrichten, omdat wij een specialistische verzekeraar zijn. Het is onze kernactiviteit.”
Generieke verzekeraars zijn volgens Bukman veel meer gericht op het midden- en kleinbedrijf. “Movir is eigenlijk een dubbele nichespeler: wij richten ons puur op beroepsgroepen én op aov.”
Groeien
“Movir is marktleider bij de beroepsgroepen die van oudsher bij ons verzekerd zijn, zoals de medici. Dat percentage ligt tussen de 50% en 80%. Nu willen wij ook in de zakelijke markt naar zo’n percentage groeien.” Bukman is trots op de vernieuwde samenwerkingsverbanden met de brancheorganisaties voor dierenartsen, tandartsen, medisch specialisten en advocaten. “Daar zie je onze toegevoegde waarde.”
Volgens Bukman is Movir in de schadebehandeling sterk gegroeid in aantal arbeidsplaatsen. “We hebben extra geïnvesteerd in menskracht omdat wij kiezen voor een multidisciplinaire aanpak. Daarmee hebben wij onze schaderatio fors omlaag kunnen brengen.”
wij kiezen voor een multidisciplinaire aanpak. Daarmee hebben wij onze schaderatio fors omlaag kunnen brengen.”

Reageer op dit artikel