nieuws

‘Eenvoudige’ mkb- portefeuille binnen Fortis overgedragen

Archief

Binnen Fortis is sprake van een bijzondere portefeuille-overdracht. Het gaat om bijna 2.500 eenvoudige brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen van voornamelijk mkb-ers.

Genoemde polissen behoren tot een portefeuille, die bij Fortis Corporate Insurance (FCI) in een verouderd systeem (noch millenniumproof noch geschikt voor het euro-tijdperk) geadministreerd werden. De noodzakelijke overheveling naar een nieuw systeem is aangegrepen om de portefeuille te screenen in relatie tot de doelgroepen-afbakening tussen FCI en Amev Schade.
Aan de Verzekeringskamer (VK) is een lijst van de betreffende polisnummers verstrekt. Van het VK-akkoord met deze overdracht is melding gemaakt in de Staatscourant van 3 augustus, waarin overigens een deel van de tekst in weggevallen. Verzekeringnemers en andere belanghebbenden kunnen informatie opvragen via de volgende twee telefoonnummers: 020-503.12.54 en 020-503-12.46.

Reageer op dit artikel