nieuws

Eenvijfde van NVA-kantoren op jacht naar portefeuilles

Archief

Eenvijfde van NVA-kantoren op jacht naar portefeuilles

De NVA-kantoren zijn vorig jaar intensief op jacht gegaan naar portefeuilles, blijkt uit een enquête onder tweehonderd leden. De gemiddelde resultaten van de leden lagen aanmerkelijk lager dan in 1998.
Van de geënquêteerde kantoren gaf 20% aan vorig jaar een assurantieportefeuille of -kantoor te hebben overgenomen. Erg actief daarin was 40% van de grootste NVA-leden (meer dan f 3 mln provisie) en eenderde van de kantoren met een provisie-inkomen van zeven ton tot f 1,2 mln.
Een klein percentage (7%) is aangesloten bij een franchise-organisatie, onder meer: Pensioenpoint, Huis & Hypotheek, FDC, Hypotheekshop, GeldXpert en Pensioenmanagementservice. Twee procent wil dat binnenkort gaan doen.
Van alle leden gebruikt 4% het NVA-logo nergens voor. Daar staat tegenover dat 89% het logo op het briefpapier heeft afgedrukt. Naarmate het kantoor groter is wordt het logo minder gebruikt: 15% Van de kleinste kantoren voert 39% het embleem op deur en gevel. Omgekeerd brengt 35% van de grootste kantoren het NVA-lidmaatschap op de website tot uitdrukking; bij de kleinste kantoren is dat 14%. “Dit hogere percentage komt waarschijnlijk doordat grotere bedrijven vaker via Internet communiceren met hun klanten”, aldus de NVA.
Resultaten
Het (jaarlijkse) onderzoek spitst zich toe op de resultaten. Verdeeld over vijf omzetklassen, variërend van minder dan zeven ton tot meer dan f 3 mln provisie, geven de kantoren aan een lagere gemiddelde groei (exclusief portefeuilleovername) gerealiseerd te hebben: 7,1% (1998: 11%). Het bedrijfsresultaat groeide met gemiddeld 6,3%, veel minder dan de 19% in 1998.
De levenprovisies stegen met 10,5% (14,9%) en de schadeprovisies met 6,9% (8,9%). De provisies uit hypotheekbemiddeling groeiden met 15,9% (28,2%). “Opvallend is dat de groei in provisie-inkomsten toeneemt naarmate het kantoor groter is: 4,7% bij de kleinste kantoren en 17,2% bij de grootste kantoren”, aldus de NVA.
De premie-omzet van NVA-kantoren nam vorig jaar toe met gemiddeld 7%, waarvan levenpremies 7,1% (7,4%) en schadepremies 6,7% (6,1%).
Het aantal klanten van NVA-kantoren nam toe met gemiddeld 3,9% (4,4%). Het aantal polissen steeg met 5,0% (5,9%). Het aantal medewerkers nam toe met 3,1% (6,9%).
Inkomensoverzicht leden NVA
Het provisie-inkomen van NVA-leden, verdeeld over klasse 1 (tot f 0,7 mln), klasse 2 (f 0,7-1,2 mln), klasse 3 (f 1,2-2 mln), klasse 4 (f 2-3 mln) en klasse 5 (meer dan f 3 mln).

Reageer op dit artikel