nieuws

Eenpersoonskamer keert terug in ziektekostenpolis

Archief

Zorgverzekeraar ONVZ wil de eenpersoonskamer opnieuw invoeren in de ziektekostenpolis. De verwachting is dat verzekerden vanaf september een dergelijke polis kunnen sluiten.

ONVZ heeft gesprekken gevoerd met talloze ziekenhuizen om te bezien of zij eenpersoonskamers kunnen garanderen. De verzekeraar deed dat omdat “duizenden klanten” hebben geklaagd over het vervallen van deze dekking sinds de invoering van de basisverzekering.
Tot nu toe hebben twaalf ziekenhuizen toegezegd dat ze eenpersoonskamers kunnen garanderen. Directievoorzitter Erno Kleijnenberg verwacht dat meer ziekenhuizen zullen volgen. “Het vergt wel één en ander van een ziekenhuis. Er moet ge- of verbouwd worden, het geld ervoor moet er zijn.”
Geplande behandeling
De service is vooral bedoeld voor behandelingen die vooraf worden gepland, zoals knie- of heupoperaties. Volgens Kleijnenberg krijgt iedereen dezelfde medische zorg en gaat de service niet ten koste van andere patiënten. “Maar wie wat meer privacy wil en daarvoor wil betalen, moet die mogelijkheid krijgen, vinden wij.” De extra premie voor deze dekking zal – afhankelijk van de precieze invulling van het pakket – enkele tientjes per maand bedragen.
Concurrenten
Ook bij andere zorgverzekeraars wordt aandacht besteed aan extra luxe voor verzekerden. Zo kan bij Avéro Achmea de Comfortverzekering worden gesloten, waarbij de verzekerde recht heeft op een één- of tweepersoonskamer. Dat is volgens een woordvoerder wel afhankelijk van het betreffende ziekenhuis: “Als een ziekenhuis deze service niet kan bieden, krijgt de verzekerde _ 70 per dag uitgekeerd.”
Zorgverzekeraar CZ biedt klanten die tijdens een opname iets extra’s willen de mogelijkheid een Supertop-polis te sluiten. “Deze verzekerden hebben recht op een liggelduitkering. Dit is een bedrag van _ 200 dat wordt uitgekeerd bij opname in een ziekenhuis (maximaal vijf keer per jaar). De verzekerde kan het geld vrij besteden, het kan eventueel gebruikt worden voor een eenpersoonskamer”, licht een woordvoerder toe. CZ ziet vooralsnog geen aanleiding om de eenpersoonskamer weer op te nemen in de ziektekostenpolis.
Bij verzekeraar VGZ-IZA-Trias wordt nog gestudeerd op een eventueel comfortproduct. “Als we een eenpersoonskamer opnemen in de verzekering, moeten we dat wel hard kunnen maken. Bovendien zal er met meerdere ziekenhuizen een dergelijke afspraak moeten worden gemaakt, willen we landelijke dekking kunnen bieden. We bekijken op dit moment wat de mogelijkheden zijn”, aldus een zegsman.

Reageer op dit artikel