nieuws

Eenderde bedrijfsrisico’s verzekerd bij één maatschappij

Archief

Eenderde van alle bedrijven in ons land hebben hun risico’s verzekerd bij één maatschappij, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon. Verder doet 15% aan beperkte concentratie van polissen.

Dit concluceert Heliview Marketingservice in Breda op basis van een telefonisch onderzoek onder bijna vijfhonderd bedrijven naar de mate van verzekeren op één polis.
Volgens Heliview heeft 44% van de betrokken bedrijven alle verzekeringen via een assurantiekantoor of bank gesloten, waaronder 27% bij meer dan één maatschappij. Meer dan de helft (57%) van de bedrijven heeft de verzekeringen rechtstreeks gesloten, waaronder 18% bij dezelfde direct-writer.
Verschil
Uit het onderzoeksrapport blijkt verder dat het verschil maakt of een bank of assurantiekantoor is ingeschakeld voor de bemiddeling in verzekeringen. Als een bank in de arm is genomen, leidt dit bij 67% van de bedrijven tot concentratie van verzekeringen bij een verzekeraar; als een assurantiekantoor is ingeschakeld, ligt dit percentage lager: 30%.
Bij 53% van de bedrijven die hun verzekeringen hebben gespreid over meer dan één risicodrager is sprake van enige concentratie, stelt Heliview. Van de betrokken bedrijven heeft ruim de helft alle schadepolissen bij een maatschappij lopen en de collectiviteiten (onder meer employee-benefits) verdeeld over diverse aanbieders.
Aanspreekpunt
Als motief voor concentratie van verzekeringen noemt 68% van de bedrijven het gemak van één aanspreekpunt. Het voordeel van een beter overzicht en eenvoudige administratie (48%) alsmede een lagere premie (13%) worden als reden voor het sluiten van een pakketpolis aangegeven.
Meer dan driekwart (80%) van de bedrijven heeft aangegeven geen nadelen te hebben ondervonden van de concentratie van verzekeringen bij één maatschappij. De bedrijven die zeggen wel nadeel te hebben gehad, noemen als reden hiervoor de hogere prijs (12%) – er wordt immers niet naar de laagste premie per maatschappij gezocht – en de grote afhankelijkheid van één risicodrager (6%), aldus Heliview.
Pakketpolis
Van de bedrijven die hun verzekeringen geconcentreerd hebben bij één risicodrager heeft 41% gekozen voor een pakketpolis. Met name bedrijven met vijf tot vijftig werknemers heeft zo’n pakketpolis gesloten.
De voorkeur voor pakketpolissen neemt af naarmate het personeelsbestand groter wordt. Van bedrijven met meer dan honderd werknemers heeft 17% een pakketpolis gesloten.
Als belangrijkste kenmerken van een pakketpolis worden genoemd: schadeservice (88%), garantie tegen onderverzekering (69%), en de flexibiliteit in premie-afdracht (41%).
Van alle bedrijven is 43% voorstander van het hebben van alle verzekeringen in één pakket; 27% geeft de voorkeur aan afzonderlijke pakketten: schadeverzekeringen voor het bedrijf, verzekeringen voor de ondernemer zelf en collectiviteiten voor het personeel.

Reageer op dit artikel