nieuws

‘Eén vergoeding geeft nog geen rechten’

Archief

Een standaardpakketpolisverzekerde eiste dat haar verzekeraar een vitamine-E-preparaat zou vergoeden. Hij had dat één keer gedaan.

In 1998 had een arts de verzekerde, in verband met de ziekte van Alzheimer, een vitamine-E-preparaat voorgeschreven. De eerste nota werd vergoed, daarna betaalde de verzekeraar niet meer. De eerste vergoeding was volgens de verzekerara een vergissing. “Er is geen dekking, want het gaat niet om een geregistreerd geneesmiddel zoals bedoeld in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en het middel is ook niet opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem.”
De verzekerde vond dat de verzekeraar door de eerste nota wel te betalen, “nadrukkelijk akkoord was gegaan met het gebruik van het preparaat”. Voorts betoogde zij, dat door gebruik van de vitamine al die jaren op dure medicijnen was bespaard.
De Beroepscommissie WTZ, het klachteninstituut voor standaard(pakket)polissen, is het met de verzekeraar eens dat het vitaminepreparaat niet in aanmerking komt voor vergoeding. De Commissie verwerpt de stelling dat aan de eerste betaling rechten kunnen worden ontleend. “Het feit dat éénmalig vergoeding van kosten heeft plaats gehad, is onvoldoende om tot het bestaan van een zodanige toezegging te concluderen.” Of met het preparaat wel of geen kosten worden bespaard, “kan er niet toe leiden dat van de verzekeringsvoorwaarden wordt afgeweken”.
De Beroepscommissie verklaart de klacht dus ongegrond.
Beroepscommissie WTZ, nummer 0229.

Reageer op dit artikel