nieuws

Eén procent heeft geen zorgverzekering

Archief

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat het aantal mensen dat op 1 mei geen ziektekostenverzekering had op 182.000. Dat komt neer op 1,1% van de bevolking.

Onverzekerden zonder verblijfsstatus, grensarbeiders en Nederlanders die in het buitenland wonen, heeft het CBS niet meegeteld. De voorlopige cijfers over 2006 hebben betrekking op het aantal mensen dat is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie en niet verzekerd is tegen ziektekosten, maar wel verzekeringsplichtig is. Definitieve cijfers worden dit najaar door het CBS vastgesteld. Vorig jaar kwam het CBS uit op een totaal van 242.000 onverzekerden en in 2004 ging het om 225.000 mensen zonder ziektekostenverzekering.
De Landelijke Vereniging van Thuislozen (LVT) voorspelt dat aan het eind van dit jaar 35% van de dak- en thuislozen geen zorgverzekering heeft. “Uitgaande van landelijke schattingen gaat dat om 20.000 mensen. De gezondheidstoestand van deze mensen varieert van matig tot slecht”, aldus de LVT.

Reageer op dit artikel