nieuws

Een ongewenste reisverzekering (deel III)

Archief

Voor de rubriek ‘Kijk op Internet’ vroegen wij drie afleveringen geleden bij wijze van proef een reisverzekering aan op de website van ABN Amro. Het premiebedrag werd vervolgens, zonder om toestemming te vragen of de hoogte van het bedrag te melden, van onze rekening afgeboekt.

De zaak is nu volop in behandeling bij de ABN Amro. De Internet-site is aangepast, in de tussentijd speurt men naar een waterdichte verificatie. Die natuurlijk niet bestaat.
Op 19 mei ontvingen wij een brief van de afdeling Productontwikkeling.
De f 69,50 is teruggestort. ABN Amro wil graag mensen die op het laatste moment nog een reisverzekering willen afsluiten terwille zijn. Vandaar dat dit allemaal kan. Aanvragen zonder handtekening worden geaccepteerd uit het oogpunt van service naar de klanten. De afdeling Productonwikkeling heeft onze brief doorgestuurd naar de Internet-afdeling, met het verzoek om duidelijker aan te geven waar het een verzoek om informatie betreft en waar de verzekering daadwerkelijk kan worden afgesloten. Keurige brief.
Laatste adviezen:

  • de verzekeringnemer heeft recht om het bedrag dat hij uitgeeft te weten; 
  • de verzekernemer heeft recht om expliciet goed te keuren dat hij als rekeninghouder de bank machtigt om een bedrag van zijn rekening af te schrijven’ 
  • mocht er ongewenst een onjuist bedrag worden afgeschreven, dan dient de bewijslast bij de bank te liggen, en nergens anders. 

Dossier gesloten.

Reageer op dit artikel