nieuws

Een miljard aan levensloopgeld

Archief

Werknemers hebben vorig jaar voor _ 944 mln gespaard in de levensloopregeling, aldus het Verbond van Verzekeraars en het CBS.

Dat bedrag is bijeengespaard op 220.000 nieuw gesloten rekeningen en verzekeringen. Het ingelegde geld op spaarloonrekeningen daalde, mede door de invoering van de levensloopregeling, in 2006 met 20% tot _ 1,1 mld. In totaal bedraagt het spaarloontegoed _ 2,7 mld.
Grootste levensloopaanbieder is ABP-dochter Loyalis met een omzet van _ 255 mln uit bijna 50.000 levenslooprekeningen en -polissen.

Reageer op dit artikel