nieuws

Een goede fles wijn

Archief

Drs A.I.M. Kool, lid van het bestuur van de Verzekeringskamer, Postbus 9029, 7300 EM Apeldoorn, looft een goede fles wijn uit zijn privé-voorraad uit voor degene die met een goede vertaling komt voor de uitdrukking ‘moral hazard’.

Tijdens het Levob Ontbijt maakte hij gewag van de mogelijke instelling van een garantiefonds voor het verzekeringsbedrijf. Een moral hazard is daarbij dat deze of gene verzekeraar en deze of gene consument misbruik maakt van zo’n fonds. Het bestaan van zo’n vangnet kan immers een verzekeraar ertoe brengen te gaan stunten en kan een consument ertoe bewegen zich bij een stuntmaatschappij te verzekeren.
Het is overigens een verademing dat een high tech instelling als de Verzekeringskamer zich bekommert om de kwaliteit van de Nederlandse taal. Het ‘trotse’ Nederlandse volk is immers in sneltreinvaart bezig zijn bloedeigen taal te verkwanselen.
De term ‘embedded value’ is volgens Kool door een professor vertaald met ‘ingekuilde waarde’. Nu zullen techneuten bij het horen van deze vertaling hun schouders ophalen, maar het staat als een paal boven water dat het gros van de mensen ‘ingekuilde waarde’ heel wat meer zegt dan ‘embedded value’.
Veel deskundigen zullen evenwel liever buitenlandse termen willen blijven gebruiken, al is het alleen maar met het oog op hun uitstraling (imago). Dat ze daarmee de communicatie beperken, achten ze van minder belang.
Wat ons Nederlandse hart ook goed deed, was de invoering door de Verzekeringskamer van de woorden ‘toereikendheidstoets’ en ‘winstgevendheidstoets’ in de brochure ‘Acuariële principes’. Menige expert zou hiervoor een engelstalige term ingevoerd hebben, die geen hond (inclusief de Britten) begrijpt.
Kool schrok er overigens niet voor terug om tijdens het Levob Ontbijt in het bijzijn van de pers kritiek te leveren op de pers. Dat is moedig. Maar is het ook slim?
“De pers onder meer verwijt de Verzekeringskamer gebrek aan openheid en zich verschuilen achter de wet. Ik wil niet zeggen dat dat ‘bullshit’ is. Dat moet je niet schrijven, want dat vindt Vermaat niet goed. Wat ik wel wil zeggen: het is niet zo dat we ons achter de wet willen verschuilen”.
Kool: “Men verwijt de Verzekeringskamer soms arrogantie. Dat leidt wel eens tot ongenuanceerde berichtgeving in de pers. Die berichtgeving is niet altijd adaequaat en precies. We kunnen er wel heel behoorlijk mee leven. Het zij zo”.
Kool verving met zijn inleiding over het toezicht op verzekeraars voorzitter Vermaat van de Verzekeringskamer. Die was verhinderd wegens ziekte.
Kool voor de ontbijtclub van Levob.

Reageer op dit artikel