nieuws

Een frisse kijk op de ontploffingsclausule

Archief

Andere verzekeringsmensen zouden hebben gezegd dat de schade wèl gedekt zou zijn en de colafabrikant zou hebben verklaard dat de dop van de bewuste fles beschadigd was. Vol onbegrip diende een man bij de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf een klacht in tegen zijn inboedelverzekeraar.

De oorzaak van de claim werd door klager als volgt beschreven in het schade-aangifteformulier:
“Omstreeks 22.00 uur haalde ik voor mezelf en mijn echtgenote een glas fris uit de keuken. Voor mijzelf schonk ik jus in uit een pak en ik reikte m’n vrouw een plastic fles Pepsi Cola Light en een glas aan. Bij het openen van deze fles ontstond er een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen, waardoor er een fontein van cola de kamer inspoot. Mijn vrouw was kletsnat en kon gedurende ongeveer 10 minuten niets meer zien en had ’t gevoel dat haar ogen sterk gezwollen waren. In de zithoek van de kamer zijn de muren en ’t plafond nu bruingevlekt evenals 2 sets lampen en de lamellen voor de schuifpui. Reinigen en overschilderen is door een schilder geschat op f 1.000. We verzoeken u om een expert te sturen.” In de betreffende polis wordt onder het begrip ontploffing verstaan: ‘gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen (…)’. Volgens de verzekeraar was er in dit geval geen sprake van ontploffing in de zin van de verzekeringsvoorwaarden. Klager is het hiermee niet eens. Volgens hem is in die definitie letterlijk omschreven wat zijn echtgenote en hem is overkomen. Bovendien had hij van een drietal hem bekende verzekeringsmensen vernomen, dat de door hem omschreven schade wel door hun maatschappijen zou zijn gedekt. Toen klager verzekeraar telefonisch met deze argumenten benaderde, werd hij door degene die hem te woord stond zodanig klant-onvriendelijk behandeld, dat hij niet meer weet wat nu te doen.
Verweer verzekeraar
De verzekeraar voerde in zijn verweer aan, dat het geheel of gedeeltelijk leeglopen van een fles met koolzuurhoudende limonade geen ontploffing is, noch in de betekenis van het woord ontploffing in het dagelijks gebruik, noch in de betekenis van de ontploffingsclausule van de Vereniging van Brandassuradeuren.
Commentaar van de klager: de fles met cola is niet leeggelopen, zoals verzekeraar nu stelt, en de destijds telefonisch door een medewerker van verzekeraar aan klager gedane mededeling dat wel met de fles zal zijn geschud, is niet in overeenstemming met de feiten. Er heeft volgens hem wèl een ontploffing in de zin van de polis plaatsgevonden, aangezien de dop van de bewuste fles was beschadigd, hetgeen bij de betrokken colaproducent kan worden geverifieerd. Ook de expert had dit kunnen verifiëren doch de verzekeraar had telefonisch geweigerd expertise te laten verrichten. De klacht werd door de Raad van Toezicht ongegrond verklaard. Wat niet uit de tekst van de uitspraak naar voren komt is, of iemand de man heeft gesuggereerd een claim in te dienen bij de leverancier van de colafles, gezien de beschadiging van de dop. Uitspraak nr II-95/4

Reageer op dit artikel