nieuws

Eén directie voor werkmaatschappijen NN

Archief

Zoals in grote mate onthuld in Assurantie Magazine van 28 juni, worden de werkmaatschappijen van Nationale-Nederlanden in bestuurlijke zin samengevoegd. Tevens zal een aantal ondersteunende stafactiviteiten worden geïntegreerd. Het concern heeft hierover advies aan de ondernemingsraden gevraagd.

Met deze maatregelen wil NN de commerciële slagkracht vergroten. Er wordt op gewezen, dat reeds een aantal jaren tussen de NN-bedrijven een nauwe samenwerking bestaat. “Zo hebben ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid er al toe geleid dat NN-Leven en NN-Schade/Zorg gezamenlijk de mogelijkheden voor het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe produkten ter hand hebben genomen. Employee Benefits is een voorbeeld van één gezamenlijk opgezette, commerciële operatie.”
D. Brands zal vanuit het bestuur van ING Nederland tevens het voorzitterschap van de NN-directie op zich nemen. Vice-voorzitter wordt drs W.J.T. Rijkelijkhuizen (nu voorzitter NN Leven). Mr H.R.C.J. Richaers (voorzitter directie Schade/Zorg) wordt voorzitter van Postkantoren NV, joint-venture van ING en KPN.

Reageer op dit artikel