nieuws

Eén collectieve ziektekosten- verzekering voor rijksambtenaren

Archief

De overheid gaat bekijken of er één collectieve ziektekostenverzekering kan komen voor de circa 120.000 rijksambtenaren en hun meeverzekerden.

In het cao-akkoord dat vorige week vrijdag is bereikt, is opgenomen dat minister Peper en de betreffende vakbonden “samen de mogelijkheden gaan verkennen om een collectieve ziektekostenverzekering voor alle rijksambtenaren te sluiten”. De rijksambtenaren zijn allen particulier verzekerd.
De ambtenaren zijn nu uitermate versnipperd verzekerd. In de regel is per ministerie een contract gesloten voor ambtenaren op het ministerie en zijn afzonderlijke contracten gesloten voor de ambtenaren bij vele diensten die tot het ministerie behoren. Binnen het ministerie van Justitie is er bijvoorbeeld een apart contract voor de ambtenaren van de emigratiedienst, een apart contract voor de rechterlijke macht en diverse contracten voor gevangenispersoneel.
De rijksambtenarencontracten zijn voornamelijk ondergebracht bij: Nuts Ohra, UAP, Univé en VGZ. De ambtenaren zijn geheel vrij wel of niet gebruik te maken van de collectiviteit.
Het is de vraag, of de ambtenaren genoegen willen nemen met één collectiviteit of dat zij willen kiezen uit één of meerdere verzekeraars en/of producten. Het is ook de vraag of het contract met één ziektekostenverzekeraar zal worden gesloten. Er zal dan – omdat het financieel belang groter is dan vier ton – een openbare aanbesteding moeten plaatsvinden. Het kan ook zijn, dat de overheid een consortium van verzekeraars voor ogen staat dat het risico gaat dragen.

Reageer op dit artikel