nieuws

EDC Assuradeuren bespeelt markt met vier producten

Archief

Begin deze maand is EDC Assuradeuren in Hilversum, onderdeel van het Europees Diensten Centrum (EDC), officieel van start gegaan. Het volmachtbedrijf heeft vier producten ontwikkeld waarmee een positie op de financiële markt zou moeten worden veroverd.

EDC Assuradeuren (veertien medewerkers) zegt samen te werken met diverse geldverstrekkers. Algemeen directeur G.J. van der Leek van het volmachtbedrijf, wil geen namen noemen, maar hij geeft wel aan dat deze financiers dezelfde tarieven hanteren.
Verzekeraar DBV is als risicodrager verbonden aan EDC Assuradeuren. Het volmachtbedrijf heeft tevens contacten met de Franse verzekeraar Cardiff.
De producten worden afgezet via vooralsnog vijftig tussenpersonen, die gezamenlijk goed zijn voor 750 tot 1000 verkooppunten. “Het intermediair moet uiteindelijk de marketing van onze producten verzorgen”, zegt PR-directeur B. Roest.
De funding van hypothecaire leningen wordt verzorgd door MNF Hypotheken en Bouwfonds Hypotheken. Het volmachtbedrijf is ook in gevorderd overleg met een buitenlandse bank, maar wil de naam daarvan (nog) niet prijsgeven. Van der Leek verwacht dit jaar een hypotheekvolume van f 300 mln uit te zetten. Dat komt – uitgaande van een gemiddelde hypotheeksom van f 250.000 – neer op ongeveer 1.200 transacties.
Euro Maat Hypotheek
EDC Assuradeuren is onlangs van start gegaan met de Euro Maat Hypotheek. Dit product is gebaseerd op unit-linked-achtige producten. De Euro Maat Hypotheek is meer op vermogensvorming gericht dan op de leensfeer. “De Euro Maat Hypotheek is geen massaproduct”, licht Van der Leek toe. “In overleg wordt bepaald hoe de aflossing zal plaatsvinden. Het minimale hypotheekbedrag is f 250.000.”
Drie producten zijn al enige tijd op de markt. EDC heeft zonder veel tamtam Hypokrediet op de markt gebracht. Met dit product kan het eigen huis worden verpand, waardoor geld vrijkomt voor het opbouwen van een financiële reserve of extra investering. Dit is mogelijk door de ‘overwaarde’ van veel woningen.
Hypokrediet is dus een soort tweede hypotheek. De maximale kredietfaciliteit bedraagt 165% van de verkoopwaarde, waarin de eerste hypotheek moet zijn verdisconteerd. De aflossing geschiedt via belegging van de maandelijkse spaarpremies in de Hypo Spaar Polis over 15, 20 of 25 jaar.
Beleggingsdepot
Het Doorlopend Bestedings Depot en het Euro Spaar Krediet zijn van recenter datum.
Het Doorlopend Bestedings Depot is een krediet en beleggingsproduct waarbij 20% van het op te nemen kredietbedrag wordt gestort in een beleggingsdepot. Met de beleggingsopbrengst wordt het krediet afgelost. De termijn waarbinnen de aflossing moet gebeuren, is afhankelijk van de beursontwikkeling. De aflossing kan door extra aflossingen worden bespoedigd. Van het behaalde beleggingsrendement per jaar is de helft vrij opneembaar.
Het Euro Spaar Krediet biedt de mogelijkheid zonder huis te lenen en sparen. Het geleende geld (minimaal f 10.000) wordt terugbetaald met de opbrengsten van de Euro Spaar Polis waarin de maandelijkse spaarpremie wordt belegd. De termijn bedraagt 15 of 20 jaar, maar de aflossing kan boetevrij worden versneld. Ook kan geld worden opgenomen tot de kredietlimiet.
EDC noemt het Euro Spaar Krediet een goedkopere oplossing dan een traditionele persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Alleen over het opgenomen bedrag wordt rente betaald die fiscaal aftrekbaar is tot de door de overheid vastgestelde limieten.
Doorlopende provisie
Het Euro Spaar Krediet en het Doorlopend Bestedings Depot kennen een risicodekking bij overlijden.
De beleggingen van de Euro Maat Hypotheek en het Doorlopend Bestedings Depot worden via de effectenkredietinstelling Bank Insinger verwerkt.
Er wordt geen afsluitprovisie verrekend bij het Hypokrediet, het Euro Spaar Krediet en het Doorlopend Bestedings Depot. ECD verstrekt in plaats daarvan een doorlopende provisie aan het intermediair. De drie producten kunnen gekoppeld worden aan een werkloosheidsdekking.
Het Doorlopend Bestedingsdepot: lenen en sparen tegelijk

Reageer op dit artikel