nieuws

ECH stelt raad van advies aan

Archief

De Stichting ECH (Elektronische Communicatie Hypotheken) heeft een raad van advies geïnstalleerd.

ECH is ontwikkeld om de processen rond het sluiten en aflossen van hypotheken te vereenvoudigen. Het verzorgt de complete berichtenuitwisseling tussen hypothecair financier en notariskantoor via een systeem gebaseerd op internettechnologie. Momenteel zijn er 550 notariskantoren aangesloten op ECH.
De Raad zal voorlopig vier maal per kalenderjaar bijeenkomen en heeft tot doel om gevraagd en ongevraagd het bestuur van ECH te adviseren over alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van de stichting.
Iedere hypothecair financier en hypothecaire serviceorganisatie heeft het recht één persoon te benoemen in de raad van advies voor elk label waarvoor een overeenkomst met ECH is aangegaan. In de raad van advies zijn nu vanuit de hypothecair financiers vertegenwoordigd: WestlandUtrecht Hypotheken (bestuursafgevaardigde), Direktbank, Fortis ASR, Fortis Bank en Rijnlandse Hypotheekbank. Het notariaat wordt vertegenwoordigd door De Clercq Notarissen uit Leiden.

Reageer op dit artikel