nieuws

ECD haalt opnieuw fel uit naar levenbranche

Archief

Levensverzekeraars zijn niet of nauwelijks bereid om aangifte te doen bij het ontdekken van provisiefraude. Slechts 15% doet melding als een frauderende tussenpersoon wordt ontdekt. “Willen verzekeraars wel dat dit soort fraude wordt bestreden”, vraagt Ben Hilberts, hoofd van het assurantie recherche team (ECD), zich af.

Hilberts deed deze uitspraken tijden een congres over fraudebestrijding en preventie in de levensverzekeringsbranche. Volgens de ECD’er neemt het aantal onderzoeken van het rechercheteam naar provisiefraudes ieder jaar toe. In drie jaar verdubbelde het aantal onderzoeken. Desondanks doen levensverzekeraars nog maar weinig aangifte, aldus Hilberts.
Hij baseert zich hierbij op onderzoek van het Verbond van Verzekeraars zelf, waaruit blijkt dat in 1994 bij tien verzekeraars 28 gevallen van provisiefraude werd geconstateerd. “Slechts vier van deze fraudes zijn door verzekeraars bij ons aangemeld. Wat is er met de overige gevallen gebeurd?”
Publiciteit
Volgens de ECD is angst voor negatieve publiciteit bij verzekeraars vaak de reden voor het verzwijgen van een fraudeconstatering. Als positieve uitzondering op deze regel noemt Hilberts de werkmaatschappijen van de ING groep, Aegon, Delta Lloyd, Amev, Monuta, Hooge Huys, Zürich en Zwitserleven. Als ultieme oplossing voor het provisiefraudeprobleem noemt Hilberts het afstappen van de afsluitprovisie en overgaan op gespreide proviebetaling.
De NVA ziet dit niet zitten. Volgens directeur John Pennink, eveneens spreker op het congres, is er ook geen aanleiding voor. “Er zijn mogelijkheden om criminelen buiten de branche te houden door het treffen van preventieve maatregelen door verzekeraars. Het huidige provisiesysteem werkt goed en moet niet voor een beperkt aantal fraudezaken overboord gezet worden.”
Gespreide betaling
Pennink noemt tijdens het congres een aantal preventieve maatregelen: verzekeraars moeten overgaan tot een strengere screening van tussenpersonen; verzekeraars moeten hun portefeuille regelmatig controleren op onnatuurlijk verval en op het in korte tijd aanbrengen van grote aantallen verzekeringen; verzekeraars moeten overgaan op gespreide betaling van afsluitprovisie (niet meer dan 80% van de premiebetaling besteden aan afsluitprovisie); van nieuw aangestelde tussenpersonen moet een bankgarantie worden geëist; en er moet een centraal meldpunt komen waar verzekeraars fraudegevallen kenbaar moeten maken.
Voorbeelden provisiefraude
Hoewel B. Hilberts uit ‘preventie-oogpunt’ geen voorbeelden wilde noemen van provisiefraudes, wist de spreker A. Koenders, hoofd-expert bij Delta Lloyd, de bezoekers van het congres te boeien door toch een aantal basisvormen van provisiefraude op te sommen.
Valselijk opmaken aanvraagformulier met niet bestaande NAW-gegevens, of met bestaande NAW-gegevens maar zonder medeweten van de kandidaat verzekerde;aanvraagformulier onder een andere hoedanigheid (bijv. schuldsanering) introduceren bij de kandidaat verzekerde;bij beëindiging van een levensverzekering stelt het intermediair dat er geen recht op een afkoopsom bestaat;na het overlijden van een verzekerde stelt het intermediair dat deze de verzekerde sommen vlak voor het overlijden heeft gewijzigd;buiten het medeweten van verzekerde beëindigt het intermediair het contract;de verzekerde verricht een depotstorting bij het intermediair en verwacht dat deze hiervan de benodigde betalingen zal verrichten.Volgens Koenders kan de fraudeur, gezien het grote volume van de portefeuilles die bestaan uit een mix van goede en fake-productie, snel een grote som geld vergaren. “Pas na één tot anderhalf jaar blijken er plots veel royementen of afkoopregelingen plaats te vinden in zo’n portefeuille. De provisiecorrecties worden verrekend maar vaak met nieuwe fake-posten. Het gebeurt ook vaak dat de fake-posten van de ene naar de andere verzekeraar verhuizen om de saldi aan te zuiveren. Hiermee is de inkomens-cirkel van de fraudeur weer gesloten.”

Reageer op dit artikel