nieuws

ECD bespeurt niets onrechtmatigs bij Wirth & Partners

Archief

De ECD heeft naar aanleiding van een tiental klachten over het assurantiebemiddelingsnetwerk Wirth & Partners een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek heeft niets onrechtmatigs aan het licht gebracht, zegt coördinator B. Hilberts van het Wabb-team van de ECD.

De klachten behelsden de vraag of de Duitse directeur/eigenaar Wirth, die is ingeschreven in het A-register van de SER, als feitelijk leider fungeert en de vraag of zijn adviseurs werkelijk in loondienst zijn.
Of Wirth als feitelijk leider optreedt, is volgens Hilberts niet gemakkelijk te controleren. “Je kunt niet voor de deur gaan liggen”.
Juridisch gezien is volgens Hilberts bewezen dat de adviseurs van Wirth in loondienst zijn. Wie in loondienst is, kan zonder enig diploma en zonder enige kennis van verzekeringen optreden als assurantieadviseur.
Bij de start van Wirth & Partners in 1993 heeft de ECD naar aanleiding van klachten proces-verbaal opgemaakt. Het bedrijf was toen niet ingeschreven in het SER-register. Nu is dat wel het geval.
“Wirth is een firma die van opschieten houdt. Logisch dat zijn systeem wrevel wekt. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is zijn handelwijze correct en is alles goed geregeld”.
Volgens Bureau Wabb van de SER staat Wirth bij het bureau niet te boek als een bedrijf dat onbehoorlijk zaken doet. Het bureau heeft twee klachten ontvangen. Die moeten nog beoordeeld worden.
Assurantieadviseurs in loondienst hoeven niet ingeschreven te zijn in een SER-register en hoeven niet te voldoen aan enige eis van vakbekwaamheid. Ze vallen buiten de Wabb.
Subagenten zijn reguliere tussenpersonen. Ze moeten dus een SER-inschrijving hebben en voldoen aan de vakbekwaamheidseisen.

Reageer op dit artikel