nieuws

Ecabo sticht eigen exameninstituut

Archief

Ecabo, een kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, wil een eigen exameninstituut financiële dienstverlening oprichten. Een verzoek tot accreditatie is eind januari ingediend bij het ministerie van Financiën.

Aanleiding voor de oprichting is dat het ministerie van Financiën de huidige MBO-examens van de opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen aan de Regionale Opleidings Centra (ROC’s) niet erkent in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD).
Volgens Dick Helders, afdelingsmanager Examinering, is het verzoek vanuit de ROC’s gekomen. “De opleidingen hebben de behoefte om met een aantal onderdelen te voldoen aan de deskundigheidseisen van de WFD. Ons is gevraagd de examinering op te zetten”, aldus Helders. “Er is wel gesproken met onder meer de Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD) over samenwerking, maar uiteindelijk zijn ze toch bij Ecabo uitgekomen.”
Het Exameninstituut Beroepsonderwijs Financiële Sector (EBFS) moet in mei al van start gaan. De bedoeling is grote groepen op vooraf vastgestelde data examens af te nemen tegen een lage prijs. Modules die geëxamineerd worden, zijn de basismodule, Schade en Consumptief Krediet. “Vooropstaat dat we het willen doen tegen een lage prijs. Op dit moment wordt gedacht aan een prijs van _ 60 per kandidaat. De scholen krijgen van ons een factuur toegestuurd. Hoe zij dat verder met de studenten regelen, is aan hen”, aldus Helders. De scholen zullen ruimtes aanbieden om de examens af te nemen. “Ook daardoor kunnen we de prijs laag houden.”
Organisatie
Het exameninstituut wordt ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk. De bedrijfsvoering is in handen van Ecabo. Helders benadrukt dat er geen commerciële belangen in het spel zijn bij het oprichten van het exameninstituut. “Het is een stichting die gecontroleerd wordt door een raad van toezicht. Daarnaast wordt een deelnemersraad samengesteld met deskundigen uit het veld.”
De kwaliteit van de examens zal op een zelfde niveau moeten liggen als die van bijvoorbeeld de SEFD. “Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat zij aan dat niveau kunnen voldoen. Het staat buiten kijf dat er geen water bij de wijn wordt gedaan. Het niveau van de examens wordt niet aangepast aan een eventueel lager niveau van de MBO-studenten”, bezweert Helders. “Ook zullen er geen docenten plaatsnemen in een examencommissie. Nee, er is echt sprake van Chinese walls.”
Concurrent
Volgens Helders hoeven de andere exameninstituten niet bang te zijn voor concurrentie van zijn exameninstituut. “Wij examineren hooguit duizend studenten per jaar. Dat zijn geen aantallen waar de SEFD zich druk over hoeft te maken.”
Wel is het zo, dat niet alleen studenten van MBO-opleidingen examen kunnen doen bij het instituut. “Iedereen kan bij ons examen doen, maar wij zullen dat niet actief promoten. Bovendien kennen wij vaste examenmomenten en zijn we dus lang niet zo flexibel als andere partijen. Het ligt weliswaar in de bedoeling om ook dat aan te bieden, maar daar hangt een ander prijskaartje aan.”
SEFD-directeur Jan Janse vindt de stap van Ecabo “opmerkelijk”. “Ecabo zegt betaalbare examens te kunnen aanbieden, omdat zij geen commerciële instelling zijn. Wel, dat zijn wij ook niet. Ik had graag willen samenwerken.”
Janse is benieuwd hoe Ecabo een en ander gaat financieren. “Een van de voorwaarden van accreditatie is dat je niet gefinancierd mag worden uit het onderwijs. Zij zullen daarnaast absoluut onafhankelijk van de ROC’s moeten opereren en dat ook kunnen aantonen. Betrouwbaarheid is heel belangrijk.”
Hij vraagt zich daarnaast af of Ecabo alleen de commercieel interessante examens gaat aanbieden. “Zij bieden nu de meest gangbare modules aan. Maar zullen zij ook een Volmachtmodule aanbieden, dat toch een beetje het stiefkindje is?”
Nibe-SVV ziet de komst van het exameninstituut met vertrouwen tegemoet. “Wij staan positief tegenover meerdere kwalitatief goede exameninstituten. Als Ecabo daarmee bijdraagt aan een kwalitatief goede instroom in de verzekeringsbranche, dan is dat alleen maar goed”, aldus een woordvoerder. “Wij zien ze niet als concurrent.”

Reageer op dit artikel