nieuws

Ecabo-diploma niet in lijst WFD-gelijkstellingen

Archief

Het ministerie van Financiën heeft de lijst van gelijkstellingen aan WFD-diploma’s gepubliceerd. Het gaat om diploma’s die voldoen aan de deskundigheidseisen van de WFD, naast de diploma’s die in bijlage 11 van het Besluit Financiële Dienstverleningin de zogenaamde transponeringstabel worden opgesomd. Wat opvalt, is dat het zogenaamde Ecabo-diploma niet op deze lijst voorkomt.

Het Ecabo-diploma – voluit het diploma ‘Ecabo commercieel medewerker bank & verzekeringswezen’ – was wel opgenomen in het tweede advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Op de definitieve lijst van gelijkstellingen is het echter niet meer terug te vinden. De CDFD heeft deze beslissing genomen na signalen uit de markt dat deze opleiding niet het vereiste niveau had.
Modulediploma
De gedachte achter de lijst gelijkstellingen is dat WFD-vegunninghouders moeten beschikken over een WFD-modulediploma of een diploma dat daaraan gelijk is gesteld. Bij de DFD zijn 180 verzoeken voor gelijkstelling van diploma’s binnengekomen. Slechts een gedeelte hiervan is geaccepteerd.
Wel is de mogelijkheid opengehouden dat in de toekomst nog andere diploma’s voor gelijkstelling in aanmerking komen. Het CDFD zal de minister hierover adviseren.
Toetstermen vastgesteld
Van de Basismodule, Beleggen A, Consumptief krediet, Hypothecair krediet en Volmacht zijn door het ministerie van Financiën de toetstermen vastgesteld. De erkende exameninstituten kunnen deze toetstermen gebruiken als basis voor hun examens.
De toetstermen van de module Levensverzekeringen zijn inmiddels door het CDFD voorgelegd aan Financiën. De toetstermen van de module Schadeverzekeringen zijn op dit moment nog in bewerking bij het CDFD. Volgens de markt zouden de eisen “te zwaar”en “te uitgebreid” zijn. Het CDFD hoopt dat deze toetstermen medio november kunnen worden aangeboden aan Financiën Naam diploma Naam instelling Vakbekwaamheidsmodule DSI Financieel Adviseur DSI basismodule, Beleggen A Master of Financial Planning Erasmus Instituut voor Financiële Planning basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleggen A Leergang Persoonlijke Financiële Planning Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleggen A MA in Pensions and Life Assurance Akkermans & Partners Cognitief basismodule, levensverzekeringen Persoonlijk Financieel Planner Avant Hogeschool – Instituut Scire basismodule, consumptief krediet, hypothecair krediet, beleggen a, levensverzekeringen Allround Financieel Adviseur Elsevier Baard basismodule, beleggen A Financial Business Planner Elsevier Baard basismodule Leergang Hypothecaire Planning Fontys Hogescholen Basismodule, consumptief krediet, hypothecair krediet, beleggen A, levensverzekeringen Consumptieve Kredietverlening Nibe basismodule, consumptief krediet Beleggen voor de Financieel Adviseur Nibe-SVV basismodule, beleggen A Beleggingsadvisering Nibe-SVV basismodule, beleggen A Effecten Nibe/Nibe-SVV basismodule, beleggen A Effectenbedrijf Nibe/Nibe-SVV basismodule, beleggen A Effecten Particulieren Nibe/Nibe-SVV basismodule, beleggen A Assurantie A SEA/SEFD basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen Assurantiebezorger A SEA/SEFD basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen Assurantiebemiddeling A SEA/SEFD basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen Assurantie B SEA/SEFD basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen Wabb-vrijstelling A-register SER basismodule, levensverzekeringen, schadeverzekeringen Wabb-vrijstelling B-register SER basismodule, levensverzekeringen, schadeverzekeringen Wabb-verklaring vakbekwaamheid voor gevolmachtigdenbedrijf SER basismodule, gevolmachtigd agent levensverzekeringen en schadeverzekeringen Master of Financial Planning Amsterdam Business School basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleggen A Master of Financial Planning Tias Business School basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleggen A Combinaties diploma’s Woningfinanciering 2 + Assurantie B Nibe-SVV, SEA/SEFD basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet Woningfinanciering 2 + Erkend Assurantieagent B Nibe-SVV, SEA/SEFD basismodule, hypothecair krediet Woningfinanciering 2 + Assurantie A Nibe-SVV, SEA//SEFD basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet Woningfinanciering 2 + Assurantiebemiddeling A Nibe-SVV, SEA/SEFD basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet Woningfinanciering 2 + Assurantiebezorger A Nibe-SVV, SEA/SEFD Basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet Hypotheekadviseur + Erkend Assurantieagent B SEA/SEFD, SEA/SEFD basismodule, hypothecair krediet Hypotheekadviseur + Assurantie B SEA/SEFD, SEA/SEFD basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet Hypotheekadviseur + Assurantie A SEA/SEFD, SEA/SEFD basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet Hypotheekadviseur + Assurantiebemiddeling A SEA/SEFD, SEA/SEFD basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet Hypotheekadviseur + Assurantiebezorger A SEA/SEFD, SEA/SEFD basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet Assurantie A + Gevolmachtigd agent SEA/SEFD, SEA/SEFD basismodule, gevolmachtigd agent schadeverzekeringen en levensverzekeringen Assurantiebezorger A + Gevolmachtigd agent SEA/SEFD, SEA/SEFD basismodule, gevolmachtigd agent schadeverzekeringen en levensverzekeringen

Reageer op dit artikel