nieuws

Ebse start met opleiding tot ‘ondernemingsplanner’

Archief

Employee Benefits Services Europe (Ebse) wil starten met een opleiding tot ‘ondernemingsplanner’. Voor deze planners geldt de bedrijfseconomische situatie als uitgangspunt voor een financieel advies. Initiatiefnemer Gary Damen verwacht op korte termijn tweehonderd planners te certificeren; verzekeraars zijn volgens hem enthousiast.

Om adviseurs op te leiden tot ondernemingsplanner is Ebse een samenwerking aangegaan met het instituut Scire, onderdeel van Avans Hogeschool. Deze hogeschool verzorgt ook de opleidingen voor de Nederlandse Federatie voor Employee Benefits-adviseurs (Nefeb), een andere activiteit van Damen.
De nieuwe opleiding (op hbo-niveau) bestaat uit zeven bijeenkomsten van ieder zeven uur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie, bedrijfscalculatie, verzuimmanagement, WFT, verzuim en inkomen, personeelsbeleid, marketingmanagement, pensioen, arbeidsrecht en integrale advisering.
De opleiding kan worden gevolgd door adviseurs met een afgeronde opleiding tot register-adviseur employee benefits en een aantal jaren relevante werkervaring. De opleiding wordt gegeven in Breda of Utrecht. Instappen kan per kwartaal. De kosten bedragen _ 2.000 voor franchisenemers en _ 3.000 voor niet-franchisenemers (excl. literatuur).
Franchisenemers
Ebse zegt tussenpersonen, financieel adviseurs en accountantskantoren een soft franchiseformule te bieden. Speerpunt is het concept ondernemingsplanner, waarbij tussenpersonen werken als een risk manager voor bedrijven. “Als adviseurs hun opleiding hebben afgerond, bieden wij een coach aan die hem helpt met het werken vanuit een goede inventarisatie en het maken van goede werkafspraken met de klant. De ondernemingsplanner werkt volgens een vast stramien”, aldus Damen.
Herinrichten
Het werken als ondernemingsplanner vraagt een andere werkwijze, vindt Damen. Daarom helpt Ebse bij het herinrichten van een kantoor. Zo moet de adviseur een goede balans vinden tussen werken op feebasis en provisie. “Door het leveren van maatwerk en het duidelijk maken van werkafspraken, is de klant niet meer gevoelig voor prijsdalingen in de markt zoals we die nu vaak op de verzuimmarkt tegenkomen. Uiteindelijk is een verzekering het sluitstuk van het advies.”
De tussenpersonen kunnen bij hun werkzaamheden gebruik maken van een kenniscentrum met vijftien docenten en van digitaal opleidingsmateriaal.
Tweehonderd
Damen is ambitieus en verwacht in het eerste kwartaal al tweehonderd ondernemingsplanners binnen te halen. Elke deelnemer moet wel een ‘certificaat’ kopen voor _ 5.000. “Daar staat tegenover dat wij een return on investment garanderen”, aldus Damen.
Momenteel is hij met zes verzekeraars in gesprek; maximaal vier verzekeraars zullen zich aansluiten. Zij gaan onder de eigen tussenpersonen werven voor het concept. “Verzekeraars zien veel in het concept”, meent Damen, “omdat zij optimaal grip krijgen op de kwaliteit van hun top afzetkanaal. Verzekeraars zullen ook hun beste producten van stal halen om dit topsegment te bedienen.” Hij is verder in gesprek met een aantal arbodiensten en re-integratiebedrijven en zal het onderdeel ‘arbeidsbegeleiding’ (ook eigendom van Damen) een plek krijgen in het geheel.

Reageer op dit artikel