nieuws

EB-werkgroep van NVA rapporteert in najaar

Archief

Binnen de NVA is eind 1996 een werkgroep Employee Benefits aan de slag gegaan. Achterliggende gedachte: advisering op EB-terrein is wezenlijk anders dan de advisering in bestaande producten en diensten.

De werkgroep is opgericht met ondermeer de volgende doelstellingen:
inzicht verlenen in wat EB-advisering kan inhouden, alsook de rol van het intermediair bij uitvoeringstaken;uitdragen dat het professionele intermediair een bij uitstek belangrijke rol moet vervullen bij de advisering in EB, waardoor dit werkterrein niet per definitie – vanwege de bewerkelijkheid en complexiteit – is voorbehouden aan de maatschappijen;bijhouden en beoordelen van nieuwe ontwikkelingen in de markt (onder andere automatisering);in kaart brengen van de faciliteiten die door de NVA kunnen worden aangeboden of gestimuleerd om de advisering in EB te ondersteunen.De werkgroep bestaat uit de NVA-leden L. Kuipers (Adriaan Wulfse, voorzitter), C. Boer (Lukassen & Boer), J.M. Bullens (Quintes), drs. L.W. van Driel (Alexander & Alexander), P.B. van der Heide. De werkgroep zal in het komend najaar haar bevindingen en adviezen aan de collega’s presenteren.

Reageer op dit artikel