nieuws

EB-software van NN straks ook open voor andere maatschappijen

Archief

Nationale-Nederlanden is bezig met een aanzienlijke verrijking van het computerprogramma Connect, dat een grote rol speelt in de employee-benefitsactiviteiten van de maatschappij. Zo zal Connect binnen afzienbare tijd ook openstaan voor regelingen van derden, waaronder producten van andere verzekeraars.

De vernieuwing van Connect is uitvoerig aan de orde gekomen in de vijf regionale employee-benefitscongressen die Nationale-Nederlanden in de afgelopen weken heeft gehouden. Deze middagbijeenkomsten waren belegd voor het intermediair en hun belangrijke bedrijfsrelaties en trokken per keer ruim 150 deelnemers.
Om het gebruikersgemak van Connect te verhogen, zal er een Windows-versie komen, want 70% van de relaties is daar voorstander van. Behalve de multi-maatschappij-ondersteuning biedt Connect straks ook de mogelijkheid om EB-statements te produceren alsmede pensioenanalyses voor de individuele werknemer. De nieuwe versie van Connect zal in september worden opgeleverd.
Dé hype
NN-directeur drs. Maarten Dijkshoorn stond er in zijn inleiding bij stil dat niemand om het verschijnsel employee-benefits heen kan. “Of het nu een administratieve nachtmerrie of een onderscheidend concurrentiemiddel betreft, employee-benefits leeft in elk geval in Nederland. En zeker in verzekeringsland, want daarin is EB dé hype geworden”, aldus Dijkshoorn.
Tijdens de presentaties werd uitvoerig stilgestaan bij een onderzoek onder ruim 1.700 werkgevers uit tien branches. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers geldt dat 47% van de werkgevers voor hun personeel op sociaal gebied louter voldoet aan de wettelijk verplichte regelingen. Bij slechts 23% van de kleine werkgevers bestaat animo om extra voorzieningen in de arbeidsvoorwaardensfeer te treffen. Bij de middelgrote bedrijven geldt dit voor 40% van de werkgevers en bij de grote bedrijven (meer dan vijftig werknemers) zelfs voor 55%.
Motieven
Door de werkgevers die uitsluitend de wettelijk verplichte regelingen uitvoeren, worden de volgende motieven genoemd om af te zien van extra’s:
– hoge kosten 14%- bedrijf te klein 11%- te veel tijd/moeite 10%- personeel niet geïnteresseerd 5%- was altijd zo 5%- weet niet 21%- diverse andere redenen 21% Bij bedrijven die veel EB-activiteiten ontplooien voert 41% aan dat het bindend werkt, zegt 38% dat het motivatieversterkend is, en vindt 12% dat het ‘personeelskosten beheersend’ uitpakt.Wisselwerking
Mr. Ab Vriethoff, directeur van ZVN Werksupport, sprak over beperking van het ziekteverzuim en het belang van reïntegratie. “Het gaat bij het afdekken van het risico tegen ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid niet alleen om het geld, maar ook en vooral om de positie van de werknemers”, betoogde hij.
Vriethoff: “De werknemers zullen in toenemende mate geïnteresseerd raken in hoe het één en ander voor hen is geregeld. Wat gebeurt er met mij als ik ziek ben? Als ik ‘iets’ mankeer, kan ik dan aan het werk blijven? Hoe zit het met mijn WAO-gat als ik onder een auto kom en blijvend arbeidsongeschikt ben geworden? Hoe zit het dan met mijn pensioenregeling? Hoe is het geregeld als ik langdurig arbeidsongeschikt ben? Bent u eigen-risicodrager? Bent u verzekerd tegen het risico van loon doorbetalen?” “Deze vragen zullen in toenemende mate worden gesteld door werknemers aan de werkgevers. Nu gebeurt dat nog hoogst zelden, maar naarmate de privatisering van de sociale zekerheid meer en meer vaste grond onder de voeten krijgt, is het evident dat werknemers meer interesse krijgen in deze ‘benefits’. Hiermee wordt bevestigd dat niet alleen de werkgever meer belangstelling gaat tonen voor bijvoorbeeld reïntegratie bij (langdurige) afwezigheid door ziekte, maar dat ook de belangstelling van de werknemer sterk zal toenemen. Er is derhalve sprake van een belangrijke wisselwerking.”

Reageer op dit artikel