nieuws

‘EB-cafetariasysteem nog niet te administreren’

Archief

Op EB-gebied zijn nog geen goede oplossingen voorhanden voor de administratie van ‘cafetaria-systemen’. Dit concludeert Jan Schaap van organisatie- en adviesbureau OSW.

Schaap verwacht dat werkgevers steeds vaker hun werknemers een totaalpakket zullen bieden waaruit deze zelf onderdelen kunnen kiezen. “De werknemer krijgt dan een budget en kan kiezen voor bijvoorbeeld meer cash en minder voorzieningen of voor meer voorzieningen en minder cash.” Bij werkgevers die al een dergelijke keuze bieden, wordt volgens Schaap nog nauwelijks gekozen. “Wel is duidelijk dat naarmate men hoger is opgeleid, men meer gebruik maakt van de keuzemogelijkheden.” Schaap baseert zich op de voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar de EB-markt dat organisatiebureau OSW (Hilversum) – waarin Schaap partner is – uitvoert in opdracht van Kluwer.
Uiteraard zullen de keuzes vooral worden ingegeven door persoonlijke omstandigheden. “Jongeren zullen kiezen voor cash, mensen met gezinnen zullen zich laten leiden door een verlangen naar zekerheid. Om te voorkomen dat korte-termijndenkers in problemen komen, moeten er op het gebied van bijvoorbeeld pensioen wél minimumvoorzieningen worden ingebouwd. De werkgever zit niet te wachten op huilende weduwen aan de poort.”
De persoonlijke keuzes zullen grosso modo ook per branche verschillen. In de metaalsector zullen andere keuzes worden gemaakt dan in de advocatuur. Schaap vreest dat verzekeraars en intermediair dit nog onvoldoende beseffen.
Bemiddelaars
Er zijn volgens Schaap nog onvoldoende mogelijkheden om dergelijke cafetariasystemen te administreren. Een verzekeraar kan zo’n systeem voor zijn eigen EB-pakket(ten) op poten zetten maar moeilijker ligt dit voor het intermediair. “Want hoe komt het intermediair aan een adeqaat systeem voor de pakketten die hij zelf samenstelt uit het aanbod van diverse verzekeraars?” Ondanks deze drempel zien – volgens Schaaps onderzoek – de spelers in het EB-veld het assurantie-intermediair als de belangrijkste schakel bij de distributie. Direct-writers zouden op een tweede plaats komen. De verwachting is, zo blijkt uit het onderzoek, dat de banken de direct-writers voorbij zullen streven. “En dat geldt ook voor pensioenuitvoerders en accountants. Bovendien zullen branche-organisaties via mantelcontracten een steeds belangrijkere rol gaan spelen.”
Internet
Schaap verwacht voorts dat Internet bij employee-benefits een cruciale rol gaat spelen. “Ik denk dan aan de mogelijkheden van het Intranet van de werkgever. Op Intranet kan de werkgever zijn werknemers de regelingen en mogelijkheden laten zien en kunnen werknemers via een persoonlijk domein keuzes maken en hun persoonlijke stand van zaken volgen. Ook kan hij zijn personal-benefits-statements inzien. Verder zal met behulp van Internettechnologoie de uitwisseling van gegevens gaan plaatsvinden tussen de diverse betrokken organisaties en instellingen.”

Reageer op dit artikel