nieuws

DVZ sluit zich aan bij Zilveren Kruis

Archief

De kleine ziektekostenverzekeraar DVZ in Katwijk (13.500 verzekerden) gaat nauw samenwerken met Zilveren Kruis. De intentie is om nog dit jaar te fuseren.

DVZ is in 1923 onder de naam ‘De Verpleging’ opgericht. Aanleiding vormde de invoering van een maatregel die academische ziekenhuizen verplichtte patiënten f 2,50 per dag in rekening te brengen voor verpleegkosten.
De maatschappij is van oudsher gericht op de regio Katwijk-Rijnsburg. Uit ziektekostenverzekeringen had zij vorig jaar een premie-inkomen van circa f 18 mln. In 1994 was DVZ met het oog op de collectieve markt al een (driejarige) samenwerking met Zilveren Kruis Ziekenfonds aangegaan. DVZ zal onder eigen label blijven werken. Vanuit een aparte stichting verkoopt DVZ als assurantietussenpersoon leven- en schadeverzekeringen. De stichting behoudt haar zelfstandigheid. De fusie zal geen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid van de zeventien medewerkers van DVZ, stelt Zilveren Kruis.

Reageer op dit artikel