nieuws

Duty Free (slot)

Archief

De heer Lard Friese van Aegon gaf in AM 11 van 31 mei jl. een reactie op ons artikel over Duty Free. Ondermeer stelt hij dat wij een en ander op hoge toon vertellen en dat wij soms volstrekt niet te volgen zijn. Ik zou hierop willen zeggen dat wij alleen maar letterlijk hebben geciteerd uit de eigen documentatiemap van Aegon. Hoezo op hoge toon en soms niet te volgen?

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de ondernemers niets geregeld heeft op het gebied van arbeidsongeschiktheid, overlijdensrisico en oudedagsvoorziening. Een marktsegment met veel omzetkansen dus.
Echter, onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat veel van die ondernemers (nog) niet de financiële armslag hebben om zaken als de oudedagsvoorziening en dergelijke te regelen. Via accountants krijgen wij regelmatig ondernemers doorverwezen, die volgestopt zijn met zaken als de oudedagsvoorziening, welke niet meer betaald kunnen worden omdat eenvoudigweg de financiële armslag daarvoor ontbreekt. Ons wordt verzocht te bemiddelen bij het saneren van deze portefeuilles.
Bovenstaande kan toch geen goed uitgangspunt zijn bij het sluiten van pensioenen, enzovoort. Het echte advieswerk dient toch te staan boven het sluiten van verzekeringen die veelal niet betaald kunnen worden.
De heer Friese stelt dat men bij Duty Free juist niet vast zit aan maandelijkse betalingen. Dan hebben wij klaarblijkelijk de verkeerde documentatiemap van Aegon ontvangen. In onze map staat wel degelijk dat Aegon maandelijks de premies onttrekt van de Duty Free-rekening.
Trouwens, de heer Friese spreekt zich op dit punt in zijn eigen artikel tegen. Eerst stelt hij dat de ondernemer níet vast zit aan maandelijkse betalingen, maar een paar regels verderop zegt hij dat Aegon maandelijks geld haalt van de rekening, ter financiering van de premies voor arbeidsongschiktheid en overlijdensrisico. Hoezo niks vaste maandpremie?
Hij stelt verder dat geld lenen iets anders is dan geld sparen. Welnu, daar heeft hij gelijk in, zoals wij cijfermatig kunnen aantonen.
Een klant maakt bijvoorbeeld f 12.000 over ten laste van zijn krediet bij de bank naar de Duty Free-rekening. Stel, de maandelijkse premies bedragen f 1.000. Dit betekent dat er gemiddeld in een jaar f 6.000 op de Duty Free-rekening staat. De ondernemer ontvangt dan aan rente f 258. Doch over het debetsaldo bij zijn bank betaalt hij (stel 7%) f 840. De netto kosten zijn dus f 582.
Dezelfde klant besluit het tweede jaar geen f 12.000 over te boeken op de Duty Free-rekening, maar maandelijks zijn premies te laten incasseren van zijn kredietrekening. Dit kost hem dan 7% over gemiddeld f 6.000, ofwel f 420. Het rechtstreeks incasseren ten laste van zijn kredietrekening levert hem derhalve een financieel voordeel op van f 162. Inderdaad meneer Friese, geld lenen is iets anders dan geld sparen!
Overigens willen wij stellen niets persoonlijks tegen Aegon te hebben. Integendeel. Maar wij hadden, zoals eerder gesteld, wat meer creativiteit verwacht.
Assurantie- en makelaarskantoor Witteveen & Boonstra, Dronten

Reageer op dit artikel