nieuws

Dure halsketting bij zwemmen verloren; verzekeraar vergeet proef

Archief

op de som

Wie gaat er nou in open water zwemmen met om de nek een gouden halsketting die meer dan f 8.000 waard is? Ja, volgens de eigenaar was er geen reële mogelijkheid om het sieraad in bewaring te geven. De ketting raakt verloren en de kostbaarhedenverzekeraar zegt nee tegen de claim. Toch moet ie betalen, vindt de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf.
Verzekerde had een gouden ‘koningsketting’, met een getaxeerde waarde van f 8.214, laten verzekeren op een speciale sieradenpolis. Hij doet een beroep op deze verzekering nadat hij de halsketting tijdens het zwemmen in het strandbad in Uden heeft verloren.
Verzekeraar weigert de schade te vergoeden, omdat hij vindt dat verzekerde zich niet aan de (polis)voorwaarden van zorgvuldigheid heeft gehouden.
Verzekerde stelt zich echter op het standpunt dat zijn collier een dusdanig degelijke sluiting bezat, die hij regelmatig door een juwelier liet controleren, dat niet verwacht kon worden dat het collier zomaar zou losraken. Bovendien heeft hij wel degelijk overwogen om zijn ketting in bewaring te geven. Dit bleek echter niet mogelijk en verzekerde zag het niet zitten om zijn ketting onbeheerd in zijn caravan in Schaijk achter te laten. Gelet hierop en gezien het feit dat hij juist een speciale verzekering heeft gesloten om in geval van verlies van de ketting verzekerd te zijn, kan de verzekeraar afwijzing van de claim niet staande houden, meent de man.
Expertiserapport
Uit een expertiserapport van de verzekeraar blijkt echter, dat de 60 centimeter lange ketting ook over het hoofd kon worden afgedaan. Dit zou de klager zelf “onomwonden” tegenover de expert hebben verklaard.
In reactie op dit verweer komt de klager met twee verklaringen van de betrokken juwelier, waarin wordt gesteld dat de betrokken ketting niet over het hoofd kon worden afgedaan zonder de sluiting te openen.
Rechterlijke uitspraak
Verzekeraar stelt dat, vanwege het zwemmen in open water, deze zaak vergeleken kan worden met een zaak waarin een rechtbank op 31 maart 1982 vonnis heeft gewezen (Schip & Schade 83,31). In dit vonnis werd geoordeeld dat het van algemene bekendheid is, dat het zwemmen in zee een verhoogd risico schept van verlies van aan het lichaam gedragen voorwerpen – zoals sieraden en brillen – zowel als gevolg van de dan op het lichaam en die voorwerpen inwerkende krachten als omdat men in zee verloren voorwerpen welhaast nooit meer terugvindt.
Het verhoogde risico van verlies zit hem in dit geval in de omstandigheid dat men tijdens het zwemmen uiterst beweeglijk bezig is, waarbij het water als een soort smeermiddel fungeert en daardoor het afglijden bevordert. Klager had zich dit kunnen en moeten realiseren, vindt verzekeraar.
Geen praktijk-test
De Raad van Toezicht oordeelt echter, dat verzekeraar eraan voorbijgaat dat een ketting van 60 centimeter lang niet zomaar zonder problemen over het hoofd kan worden afgedaan. “Niet blijkt dat verzekeraar heeft doen onderzoeken of het juist bij klager wèl mogelijk was een ketting van voornoemde lengte over diens hoofd af te nemen, zonder de sluiting daarvan los te maken.”
Bovendien gaat verzekeraar er ook aan voorbij, dat verzekerde speciaal voor de ketting een kostbaarhedenverzekering heeft afgesloten. Deze verzekering biedt een zeer ruime dekking. Onder de gegeven omstandigheden kan verzekerde geen onzorgvuldig gedrag verweten worden. “Daarbij verdient nog opmerking, dat de Raad de door verzekeraar te zitting geopperde mogelijkheid voor klager om, ter voorkoming van verlies van de verzekerde ketting, dit sieraad in bewaring te geven aan de kennis met wie hij naar het strandbad was gegaan, in het kader van de onderhavige kostbaarhedenverzekering onaanvaardbaar acht.” De klacht wordt gegrond verklaard en de verzekeraar zal de schade alsnog overeenkomstig de polis moeten vergoeden.
(Uitspraak nr VI – 95/20)

Reageer op dit artikel