nieuws

Dullemond wil tussenpersoon uit zijn slachtofferrol helpen

Archief

“Als lammeren die naar de slachtbank worden geleid”, zo betitelt Kees Dullemond veel assurantieadviseurs. “Ze duiken te vaak en te snel in de slachtofferrol. De politiek, de verzekeraars of de klanten, er zijn altijd wel boosdoeners die de arme ondernemer van zijn nachtrust beroven.”

Dullemond heeft deze week afscheid genomen van het door hem opgerichte Dullemond Bedrijfsadvies om in de branche verder te gaan als adviseur en persoonlijke coach. In onze branche is er altijd wel iets aan de hand, zegt hij. “De ene keer is het de beloningsstructuur en de andere keer de dreiging van banksparen. Opvallend is dat de adviseur het probleem nooit bij zichzelf zal zoeken, maar altijd bij de ander. En daar schiet hij bitter weinig mee op. Zaken als de markt en de WFT zijn vaststaande feiten waarop je je beleid moet afstemmen.
Dullemond wil zich met zijn coaching vooral gaan richten op het zogeheten lifeplanning. “Dat gaat in mijn optiek iets verder dan de normale zakelijke doelen”, zegt hij. “Ik probeer erachter te komen wat iemands drijfveren zijn. Als je er als ondernemer in slaagt je persoonlijke doelen zichtbaar te maken in je onderneming, is dit vaak een goede springplank naar succes. Het probleem is dat veel ondernemers in een situatie zitten waarin ze zich niet lekker voelen. Ze realiseren zich niet dat ze zichzelf in die situatie hebben gebracht. Je kunt daar alleen uitkomen door precies te formuleren wat je nu precies wilt, als ondernemer, en als mens.”
Achterover leunen
De kern in het hele verhaal is dat de gemiddelde assurantieondernemer tegenwoordig wordt geconfronteerd met te veel zaken waar hij eigenlijk geen verstand van heeft, zegt Dullemond. “Hij beschikt gewoonlijk over voldoende vakkennis en weet hoe hij met zijn klanten moet omgaan. Aan de andere kant is hij veel zwakker op het gebied van management en organisatie, terwijl je als ondernemer tegenwoordig juist op dit terrein sturend moet optreden en keuzes moet maken. Vooral ondernemers die al lang in het vak zitten, hebben moeite met die omslag, vindt Dullemond. De tijd dat je rustig achterover kon leunen als assurantieadviseur is definitief voorbij.
Wat zijn eigen toekomst en zijn bedrijf KD-advies betreft, is Dullemond niet zo’n planner. “Vroeger was ik veel meer in de weer met doelstellingen en dergelijke. Mijn dromen zijn nu wat simpeler. Ik wil dat mijn klanten vooruitgang boeken, zowel in hun onderneming als privé en ik wil een bijdrage leveren aan een beter imago van een branche waarmee ik een haat-liefde verhouding heb.”

Reageer op dit artikel