nieuws

Duitsers doen weinig aan polisvergelijking

Archief

Duitsers doen op verzekeringsgebied niet of nauwelijks aan een vergelijkend warenonderzoek

Uit een recent onderzoek komt naar voren dat slechts 52% van alle respondenten twee of meerdere verzekeringsaanbiedingen met elkaar vergelijkt voordat een definitieve keuze wordt gemaakt. Gemiddeld gaat aan elke polisaankoop 1,83 offertes vooraf. Overigens blijken verzekerden die vooraf drie of meerdere aanbiedingen met elkaar hebben vergeleken, naderhand meer tevreden klanten te zijn, dan zij die niet of minder aan productvergelijking hebben gedaan. In 35% van de gevallen gaan Duitsers voorafgaande aan een verzekeringsaankoop te rade bij een tussenpersoon en een kwart bij familie of bekenden. Bij de definitieve keuze laat 39% van de respondenten zich vooral leiden door de prijs, gevolgd door goede ervaringen met de aanbieder (25%), en aanbevelingen van derden (12%).

Reageer op dit artikel