nieuws

Duitse zorgverzekeraars tegen EU-plannen voor eenheidstarieven

Archief

De plannen binnen de Europese Unie tot invoering van eenheidstarieven voor verzekeringen, stuiten op grote weerstand van de vijftig particuliere ziektekostenverzekeraars in Duitsland

De verzekeraars, verenigd binnen de PKV, wijzen de plannen af, omdat zij in hun ogen onverenigbaar zijn met de maatwerkgedachte die de zorgverzekeraars voor ogen staan. “Verzekerden hebben recht op een polis, waarin dekking en premie zijn afgestemd op hun individuele wensen en omstandigheden”, aldus de verzekeraarsorganisatie, volgens wie de afschaffing tussen de premiestelling voor mannen en vrouwen uiteindelijk tot hogere algemene premies zal leiden.

Reageer op dit artikel