nieuws

Duitse ziekenfondsverzekerden minder ontevreden

Archief

Volgens een studie van de Duitse Continentale Krankenversicherung onder 1

244 personen ouder dan 25 jaar, is het aantal Duitsers dat ontevreden is met het gezondheidswezen gedaald van 72% in 2004 naar 64% in 2005. Van de ondervraagden zijn 1.090 mensen ziekenfonds verzekerd. Evenwel is 76% van de ondervraagden van mening, dat er tegenwoordig en in de toekomst onvoldoende medische verzorging door het wettelijk systeem mogelijk is. Maar liefst 94% denkt dat ze in de toekomst voor goede verzorging veel geld moeten betalen. Van de ziekenfondsverzekerden denkt 46% dat eenmaal afgesproken diensten in het ziekenfonds gegarandeerd zijn (5% meer dan in 2004) tegenover 49% die niet in deze garantie gelooft. Daarentegen is de levenslange garantie bij particuliere en aanvullende verzekeringen slechts bij 33% van de ziekenfondsverzekerden bekend.

Reageer op dit artikel