nieuws

Duitse verzekeraars zien geen ‘angstsparen’

Archief

Het verbond van Duitse verzekeraars GDV betwijfelt de herhaalde bewering dat de Duitsers te veel sparen

Uit een onderzoek van de GDV over vermogensopbouw onder particuliere huishoudens blijkt dat uit de hoogte van de spaarquote nauwelijks een soort van angstsparen is af te leiden. De ene verzekeraar vindt de actuele spaarquote op de lange termijn niet buitengewoon hoog. Deze ligt sinds 2001 vrij constant bij 10%; tot het midden van de jaren zeventig lag het bij zon 15%. De andere verzekeraar vindt dat de inspanningen die gedaan worden voor de opbouw van een kapitaal voor de oudedagsvoorziening vergezeld horen te gaan van een duidelijke stijging van de spaarquote. Daaraan gemeten zouden de spaarquotes in Duitsland eerder te laag dan te hoog mogen liggen, schrijft GDV.

Reageer op dit artikel