nieuws

Duitse verzekeraars investeren weer in ICT

Archief

De verzekeringsindustrie in Duitsland staat voor een enorme inhaalslag op ICT-gebied

Veel van de huidige ICT-systemen worden als verouderd bestempeld. Vanwege de verslechterde economische omstandigheden is hier lange tijd geen geld voor beschikbaar gesteld. Uit een onderzoek van IBM blijkt dat verzekeraars het vizier meer op groei hebben gericht in plaats van op kostenbesparing en dat zij willen investeren in het efficiënter maken van de bedrijfsprocessen. Zo zouden vooral de nog talrijke handmatige werkprocessen de komende tijd worden geautomatiseerd en zal er ook meer van dit soort werkzaamheden worden uitbesteed aan derden (outsourcing).

Reageer op dit artikel