nieuws

Duitse toezichthouder ziet geen crisis in bank- en verzekeringssector

Archief

Hoewel de Bafin nadrukkelijk heeft gesteld dat er momenteel geen sprake is van een crisis in ’s lands bank- en verzekeringssector, waarschuwt de Duitse toezichthouder op de financiële wereld met name verzekeraars dat de financiële gevaren voor hun solvabiliteit en daarmee hun continuïteit nog lang niet voorbij zijn

BaFin-topman Thoma Steffen kondigde daarbij een strakker toezichtsbeleid aan jegens verzekeraars met een zwakke financiële positie. Hij deed daarmee de hoop verdwijnen bij de 120 Duitse levensverzekeraars op een soepeler opstelling van de ‘Verzekeringskamer’ met betrekking tot de wijze waarop zij hun aandelenverliezen van de afgelopen jaren boekhoudkundig kunnen afschrijven. Tekenend voor de slechte financiële positie van veel verzekeraars in Duitsland is dat tweederde van hen niet voldoet aan de zogeheten ‘stresstest’ van de BaFin. Op grond hiervan zouden zij in grote problemen raken wanneer de aandelenkoersen met nog eens 35% zouden dalen.

Reageer op dit artikel