nieuws

Duitse regering maakt op rendement levenpolis voor helft belastbaar

Archief

De Duitse regering is voor een deel tegemoet gekomen aan de kritiek van de verzekeringsindustrie op de plannen om in het kader van een brede hervorming van het belastingstelsel de uitkeringen op kapitaalgebonden levensverzekeringen in het vervolg te belasten

In plaats van volledig wordt het rendement op langlopende leven- en pensioenpolissen (12 jaar of langer) vanaf 2005 voor de helft belast. De levensector wees de plannen van de hand omdat hiervan een belemmering zou uitgaan voor Duitsers om zelf een aanvullende oudedagsvoorziening op te gaan bouwen. Dit laatste is extra nodig omdat de Duitse AOW recentelijk fors is verlaagd.

Reageer op dit artikel