nieuws

Duitse rechtbank stelt ondergrens aan afkoopwaarden

Archief

In de toekomst kunnen Duitsers met een levensverzekering bij voortijdige beëindiging van hun contract rekenen op een hogere afkoopwaarde

Het Duitse hooggerechtshof heeft bepaald dat verzekerden minstens de helft van de betaalde premies terug moeten krijgen. Tot nu toe kregen klanten die hun contract in de eerste jaren opzegden bijna niks terug, omdat de afsluitkosten met de bijdragen verrekend werden. De uitspraak heeft betrekking op circa vijftien miljoen kapitaalverzekeringen die tussen midden 1994 en eind 2001 gesloten zijn. Met zijn oordeel stelde het gerechtshof drie verzekerden in het gelijk die een klacht hadden ingediend tegen Allianz en Provinzial Versicherungen. Volgens de klagers stonden de in rekening gebrachte kosten in de polisvoorwaarden onvoldoende expliciet aangegeven. De rechters beoordeelden de clausules over de afkoopwaarde van voortijdig beëindigde levenpolissen eveneens als te weinig transparant en daardoor niet werkbaar. Deze moeten nu aangepast worden. Allianz zegt verrast te zijn over de uitspraak en zegt de financiële impact ervan nog niet te kunnen inschatten.

Reageer op dit artikel