nieuws

Duitse ombudsman: veel klanten worden slecht behandeld

Archief

In het eerste jaar dat de Duitse ombudsman voor verzekeringen actief is, zijn 10

079 klachten ingediend over de handelwijze van verzekeraars, uitgezonderd ziektekostenverzekeraars. Zijn opmerkelijkste constatering is dat veel verzekerden zich door hun maatschappij(en) slecht behandeld voelen. Vooral de manier waarop zij met hun klanten omgaan, is volgens de Ombudsman voor verbetering vatbaar. Bijna éénderde van de klachten heeft betrekking op levensverzekeringen, vooral over de opbrengst bij voortijdige afkoop. Over inboedelverzekeringen kwam 8% van de klachten binnen.

Reageer op dit artikel