nieuws

Duitse moeder verhoogt eigen vermogen DBV Leven met oog op komende

Archief

groei

DBV Holding in Wiesbaden gaat eind dit jaar het vermogen van dochter DBV Leven in Zeist fors vergroten. Het gestorte aandelenkapitaal wordt met f 30 mln verhoogd tot circa f 50 mln.
Deze kapitaalinjectie vindt plaats met het oog op de verwachte groei van de Nederlandse dochtermaatschappij. Dit jaar zal de omzet van DBV Leven met circa 35% toenemen, verwacht algemeen directeur B. Westra.
De groei is onder meer te danken aan het succes van het produkt Varinvest. Bij deze verzekeringsvorm bestaat het eindresultaat uit een gegarandeerde uitkering èn de resultaten van de beleggingspools die de maatschappij vormt in samenwerking met Bank MeesPierson en de Duitse Commerzbank.
DBV Leven stemt haar koopsomprodukten af op de beleggingsarrangementen met haar bankpartners.
In andere landen
De maatschappij heeft plannen om in samenwerking met het moederbedrijf meer geavanceerde beleggingsverzekeringen op de markt te brengen evenals flexibele produkten volgens de formule universal life, aldus het jaarverslag over 1994. “Inzake de produktvorm universal life trekt DBV Leven de kar in het concern”, licht Westra toe. DBV Leven heeft hierin een voorsprong op het Duitse moederbedrijf en gaat in enkele andere landen waaronder België een kennisgevingsprocedure (notificatie) toepassen om daar met dat produkt op de markt te komen.
Daarnaast wil het bedrijf binnen enkele maanden een nieuwe verzekeringsvorm op de markt brengen voor senioren. Een element hierin is de aflossingvrije hypotheek.
DBV Levensverzekering is op 29 december 1994 omgezet van een filiaal van de gelijknamige levensverzekeraar in Dilbeek (B.) in een zelfstandige Nederlandse vennootschap waarvan alle aandelen in handen zijn van DBV Holding. De Nederlandse maatschappij moet nu dan ook een eigen solvabiliteitsmarge hebben. Op 1 januari 1995 was de vereiste marge f 7,8 mln en de aanwezige marge f 12,7 mln, aldus het jaarverslag.
De directie ziet het als een prestatie dat het resultaat in 1994 al, vijf jaar na de start, positief is.
De provisie (in % van de omzet) daalde tot 5,98% (8,55%). Het gemiddelde aantal medewerkers bleef ongeveer gelijk: 28.
Tot de commissarissen behoort sinds 1 juli van dit jaar prof. dr E. Lutjens, bijzonder hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. DBV Levensverzekering 1994 1993 (in f mln) Omzet 55,2 57,4 Premie-inkomen 46,5 50,3 wv premies periodiek 30,5 22,2 premies ineens 16,0 28,1 Provisie 3,3 4,9 Bedrijfskosten 4,5 3,6 Bedrijfsresultaat 0,2 -1,0 Verzekerd bedrag (in f mld) 1,6 1,1

Reageer op dit artikel