nieuws

Duitse makelaars passen werkwijze aan EU-richtlijn aan

Archief

Hoewel de Duitse regering niet voornemens is de Europese richtlijn assurantiebemiddeling per 15 januari 2005 in te voeren, willen de Duitse makelaars toch een voorschot hierop nemen

Ook enkele verzekeringsjuristen raden hen aan hun werkwijze al aan te passen aan de nieuwe EU-richtlijn. Deze beoogt vooral verzekerden meer transparantie en duidelijkheid te verschaffen over hun verzekeringspakket en de diensten die zij van het intermediair mogen verwachten. Zo moeten makelaars hun (advies)gesprekken met de klant vastleggen en bovendien toelichten waarom in de advisering voor bepaalde verzekeringen en verzekeraars is gekozen.

Reageer op dit artikel