nieuws

Duitse kinderen vaak onvoldoende verzekerd

Archief

In Duitsland vinden jaarlijks circa achttien miljoen ongevallen met kinderen plaats

Ondanks een stijging van het aantal voor hen gesloten verzekeringen, blijkt uit onderzoek onder 1.161 personen met minderjarige kinderen, kleinkinderen of peetkinderen dat kinderen onvoldoende verzekerd zijn tegen de gevolgen van gevaren. Niet minder dan 32% van de gezinnen met minderjarige kinderen beschikt nog niet over een speciale verzekering voor kinderen. In 2002 was dit echter nog 41%. Van alle verzekeringen voor kinderen worden ongevallenverzekeringen het vaakst gesloten. In 2005 is 54% van de kinderen verzekerd, hetzij door een eigen, hetzij door een gezinsongevallenverzekering. In 2002 was dit 47%. Ook het aantal invaliditeitsverzekeringen voor kinderen is toegenomen. Tegenwoordig heeft 13% van de kinderen deze polis, tegenover 7% in 2002. Verder heeft 20% van de gezinnen voor de kinderen een studieverzekering gesloten. Slechts 5% van de gezinnen geeft hun kinderen een particuliere lijfrenteverzekering en 2% een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Minder dan 20% van de ouders is van mening dat hun kinderen onvoldoende verzekerd zijn. De hoofdreden hiervoor is de ontoereikende financiële situatie. Voorts geeft 22% aan zich er niet genoeg mee bezig te houden en 6% vindt de aangeboden mogelijkheden te ingewikkeld.

Reageer op dit artikel