nieuws

Duits pleidooi voor overstapmogelijkheid ouderen in particuliere ziektekostenverzekering

Archief

In tegenstelling tot bij het ziekenfonds is het voor particulier verzekerden in Duitsland praktisch vrijwel niet meer mogelijk om anders dan tegen een (fors hogere) premie op oudere leeftijd (55 jaar en ouder) en/of bij gezondheidsproblemen over te stappen naar een andere verzekeraar

Mede op basis van een onderzoek pleiten marktdeskundigen voor meer marktwerking bij particuliere ziektekostenverzekeringen, onder meer in de vorm van een overstapmogelijkheid voor ouderen. Hiervoor heeft men een rekenmodel ontwikkeld op grond waarvan kan worden ingeschat wat de medische kosten-consumptie van een verzekerde is tot het eind van zijn leven. Aan de hand hiervan kunnen verzekeraars voor verzekerden zowel de premies als de hiervoor op te bouwen reserveringen vaststellen.

Reageer op dit artikel