nieuws

Duits netwerk maakt ten onrechte uitstapjes in ons land

Archief

Een Duitse netwerkorganisatie, J.A. Quinz Holding, die bij onze oosterburen erg succesvol is met het gecombineerde verzekerings- en beleggingsproduct Cash 2000, heeft ongeoorloofde uitstapjes gemaakt in ons land. De partners van Quinz, waaronder de Nederlandse herverzekeraar Alhermij, hebben aangedrongen op onmiddellijke stopzetting van de verkoop- en wervingsactiviteiten in ons land. Quinz zelf ontkent elke betrokkenheid.

Cash 2000 is een pakketproduct dat uit een drietal onderdelen bestaat: verzekeringen voor overlijden, arbeidsongeschiktheid en ongevallen, een beleggingsproduct én een bouwspaarkasproduct. Het pakket is een product van J.A. Quinz Holding GmbH, een assurantiemakelaar uit het Duitse Haar (bij München).
De Quinz Holding verkoopt zijn producten via een netwerkorganisatie. Tijdens meetings worden de producten aan de man gebracht en wordt tevens getracht nieuwe verkopers (handelsmakelaars) aan de organisatie te binden. De verkopers worden op provisiebasis beloond aan de hand van een bepaald puntensysteem.
Het nieuwste product van de Quinz Holding – ook werkend onder de naam BVB – is Cash 2000, waarbij gebruik gemaakt wordt van een aantal partners. Zo is de Nederlandse herverzekeraar Alhermij de risicodrager voor de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekking. Het ongevallenrisico wordt gedragen door de Würzburger Unfallversicherung Aktiengesellschaft, 100%-dochter van de Duitse herverzekeraar Frankona.
Voor het bouwspaarkasproduct wordt samengewerkt met de Aachener-Münchener. Uitvoerder van het beleggingsproduct is de Luxemburgse herverzekeraar AtlanticLux. De administratie, incasso en provisie-factoring wordt ten slotte verzorgd door FWU Finanz- und Wirtschaftsberatung, ook een dochter van Frankona.
De formule van Cash 2000 is dat verzekeringen rechtstreeks worden ingekocht bij de herverzekeraar. De stations intermediair en verzekeraar worden overgeslagen, waardoor premiekortingen tot 60% mogelijk zouden zijn (exclusief de provisie voor de Quinz Holding en zijn verkopers). Ook het beleggingsproduct oogt formidabel: netto rendementen van 6 tot 35%, één keer per jaar kostenloos switchen tussen risicoloze en risicovolle fondsen en minimale beheerskosten (0,1%).
Nederlandse meetings
Cash 2000 is exclusief ontwikkeld voor de Duitse markt. Echter, in de afgelopen weken zijn ook enkele Cash 2000-bijeenkomsten gehouden in ons land, in elk geval in Groningen en in Amsterdam. Diverse assurantietussenpersonen zijn benaderd zo’n meeting bij te wonen. De laatste meeting vond op 26 augustus plaats in Hotel Mercure aan de Amstel in Amsterdam.
Tijdens die bijeenkomst, waarbij een dertigtal mensen aanwezig was, werd uitleg gegeven over het Cash 2000-concept en het netwerksysteem. Sheets en Nederlandstalig drukwerk – waarbij directeur Jürgen Quinz wordt opgegeven als afzender – beloven de potentiële handelsmakelaar gouden bergen: hoge provisies, top-auto van de zaak, gratis week vakantie, managementtraining, geen scholing vereist, enzovoort. Om de succesformule nog extra te benadrukken wordt melding gemaakt van een premie-omzet in Duitsland van DM 640 mln in drie maanden tijd.
Om handelsmakelaar te worden, moet de particulier eerst een contract ondertekenen en DM 80 betalen. De provisiebetaling geschiedt naar rato van behaalde punten. Brengt de verkoper nieuw verkopers en/of polishouders in, dan levert dat punten op. Als binnen een bepaalde tijd een x-aantal punten wordt behaald, krijgt de verkoper bonuspunten.
Ook het zelf aanschaffen van een verzekering of beleggingsproduct levert punten op. Voor dit alles moet overigens wel een reis naar Duitsland worden ondernomen. Onder meer in Lingen (vlak over grens bij Hengelo) worden Cash 2000-meetings gehouden. En alleen met een Duitse bankrekening kunnen betalingen worden verricht en inkomsten worden ontvangen.
Alhermij
Alhermij – de risicodrager van het overlijdens- en aov-deel van Cash 2000 – toont zich bij monde van directeur buitenland R.J. de Nerée zeer verrast over de Nederlandse activiteiten. De Nerée: “Dit product is exclusief voor de Duitse markt bedoeld en wel om drie redenen: ten eerste is de verkoopwijze via meetings en netwerken niet gebruikelijk in Nederland, ten tweede is het product – met name het aov-deel – op Duitse grondslagen gebaseerd en ten slotte wensen wij als herverzekeraar niet met directe verzekeringen te concurreren met collega-maatschappijen.
“Wij zullen polishouders met een Nederlands woonadres daarom niet accepteren. Een controle van ons huidige bestand wijst uit dat we die ook niet hebben.” Een mogelijke verklaring voor dat laatste is dat premies worden betaald via Duitse bankrekeningen. De Nerée weet niet of zo’n ‘ontduik-constructie’ mogelijk is. “Maar als wij 1.000 polissen uit een Duits plaatsje net over de grens ontvangen, dan weten wij ook wel genoeg. Ook dat is (nog) niet het geval.”
De Nerée was al op de hoogte van sporadische Cash 2000-activiteiten in Groningen en Zwitserland. Daar is volgens hem snel een einde aan gemaakt. “Als Quinz niet in het gareel blijft, dan stoppen we met de samenwerking. Ook in Duitsland, ja. Dit kunnen we niet accepteren.”
Toezeggingen
De collega-partners van Alhermij zeggen het Nederlandse standpunt te onderschrijven. Al accepteert AtlanticLux volgens De Nerée naast Duitse ook Oostenrijkse klanten. FWU, de centrale spil waarmee alle contacten van Alhermij lopen, bevestigt schriftelijk niet mee te werken aan verkoop in Nederland.
Ook de Quinz Holding zelf zegt bij monde van woordvoerder R. Väthröder onaangenaam te zijn verrast door de activiteiten in ons land. Väthröder: “Cash 2000 wordt alleen in Duitsland verkocht. Niet in Zwitserland, niet in Oostenrijk en zeker niet in Nederland. Nu niet en in de toekomst niet. Cash 2000 is weliswaar ons label, maar we hebben ook met onze partners te maken. Wij kunnen dus niet op eigen houtje beslissen om in andere landen te gaan verkopen. Er bestaan geen plannen om Cash 2000 in Nederland te gaan verkopen. Ook niet in samenwerking met een andere partner.”
Individueel
Volgens Väthröder zijn de Nederlandse bijeenkomsten op individueel initiatief georganiseerd. Quinz heeft al zijn handelsmakelaars gesommeerd direct te stoppen met Nederlandse activiteiten. “We zoeken nog naar de initiator. Die kan rekenen op royement en wellicht zelfs een schadeclaim.”
Quinz vermoedt dat Frank Schokkenbroek uit Emmen de initiatiefnemer is. Schokkenbroek is namelijk de eerste Nederlandse handelsmakelaar van het Quinz-netwerk. Schokkenbroek: “Ik schrik hier enorm van. Ik weet echt van niets. Ik werk grensoverschrijdend in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het enige wat ik in Nederland doe, is reclame maken. Mensen informeren over Cash 2000 en wijzen op de mogelijkheid in Duitsland deel te nemen aan het concept.
“Mijn functie kun je vergelijken met een verkeersbord. Ik verwijs door, maar sluit zelf niets af. En ik hou zeker geen openbare bijeenkomsten. Dat mag helemaal niet. Althans, nog niet, want over een paar maanden gaat de Nederlandse markt open.”
Van de organisator van de Amsterdamse meeting in Hotel Mercure, een bedrijf genaamd TBB Finance Consultancy, heeft Schokkenbroek nog nooit gehoord. De namen achter TBB zijn mw Tiny Bosch-Band en haar Bastiaan Bosch. Laatstgenoemde bevestigt de organisatie van de Amsterdamse meeting en weet inmiddels ook dat die vanuit Duitsland zijn stopgezet. B. Bosch: “Op de bijeenkomst is informatie verstrekt over het besparen op verzekeringen. We tasten nu de markt af en zoeken mensen met een commerciële inslag om het product te gaan promoten. De officiële start vindt pas over drie of vier maanden plaats.”
“Via mijn Duitse contactpersoon heb ik echter begrepen dat de Nederlandse markt nog niet open is. Tot het moment van de officiële start mogen hier geen advertenties geplaatst of bijeenkomsten gehouden worden over Cash 2000. Ik heb de zaal in het Mercure-hotel, die tot eind september gereserveerd was, dus afgezegd. Helaas kon ik de advertenties in De Telegraaf niet meer tegenhouden.”

Reageer op dit artikel