nieuws

DSW weer eerste met zorgpremie

Archief

Zorgverzekeraar DSW is wederom koploper als het gaat om het bekendmaken van de zorgpremie voor het komende jaar. Niet alleen de basispremie is al bekend, maar ook de premies voor de aanvullende verzekering.

De basispremie voor 2007 is vastgesteld op _ 1.137 per jaar. Per maand komt dat uit op _ 94,75. De aanvullende premies zijn voor de AV Standaard vastgesteld op _ 14,50 en voor de AV Top op _ 23,20. Studenten betalen _ 9,95. In vergelijking met vorig jaar is de basispremie met _ 87 gestegen. Deze stijging wordt volgens DSW voor _ 60 veroorzaakt door landelijk voor alle verzekeraars geldende overheidsmaatregelen, waarvan het grootste deel bestaat uit compensatie aan werkgevers voor hun te hoge bijdrage over 2006. De gestegen zorgkosten zorgen voor een resterende premiestijging van ongeveer _ 27.
DSW geeft op de basisverzekering geen korting aan collectiviteiten. “Hierdoor hoeven wij de individuele premie niet hoger vast te stellen om een korting aan collectief verzekerden mogelijk te maken”.
Kostendekkend
De premie van DSW wijkt af van de eerder door het ministerie van VWS en koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) genoemde bedragen. Volgens minister Hoogervorst gaat de gemiddelde zorgpremie _ 1.134 bedragen, een individueel verzekerde zou op een bedrag van _ 1.166 uitkomen. Zorgverzekeraars Nederland denkt dat de premie nog hoger zal uitvallen, namelijk _ 1.185, een stijging van _ 120 ten opzichte van vorig jaar.
DSW-directeur Chris Oomen stelt dat zijn premie “net kostendekkend” is. “Dat zullen wij ook voor de komende jaren realiseren.”
No-claim
Oomen heeft geen goed woord over voor het systeem van no-claim. “Het mag de naam no-claim eigenlijk niet dragen, want het is meer een al vooruit betaald eigen risico wat mensen terug krijgen. Het is gewoon een waardeloze regeling.”
De frustratie van Oomen wordt nog gevoed door het feit dat verzekeraars nu gedwongen worden om de no-claim terug te vorderen bij de verzekerden, omdat er nu nog (ziekenhuis)rekeningen binnenkomen uit begin 2005. “Ik heb 5.000 mensen moeten benaderen die de no-claim moeten terugstorten. Duizend daarvan hebben naar ons toe gereageerd. Het is gewoon niet aan ze uit te leggen en wij krijgen over ons heen dat we onze administratie niet op orde zouden hebben.”
Oomen is dan ook een warm voorstander van het afschaffen van de no-claim. “En het kost mij maar een paar uur, omdat in het systeem aan te passen. Dus tot 29 december kan het wat mij betreft nog gewijzigd worden. Als dat gebeurt, daalt onze premie naar _ 1.047 op jaarbasis en _ 87,25 per maand.”
In plaats van de no-claim zou gewoon weer een eigen risico ingevoerd kunnen worden. “En dan niet verplicht, maar door de verzekerde zelf te kiezen.”

Reageer op dit artikel