nieuws

DSW plust 6.200 verzekerden

Archief

Zorgverzekeraar DSW brengt zijn verzekerdenaantal op ruim 342.000. Daarmee groeit de verzekeraar met ongeveer 6.200 verzekerden.

Vlak voor sluiting van het opzeggen van verzekerden stond de teller voor DSW op een kleine 4.000 vertrekkers en 11.000 nieuwkomers. “Dat zijn 15.000 bewegingen, wat neerkomt op ruim 2% overstappers”, aldus bestuursvoorzitter Chris Oomen. Dat is min of meer conform de marktverwachting van onder meer Independer.
Stad Holland, de intermediaire zuster van DSW, blijft ongeveer gelijk qua aantal verzekerden. “Stad Holland heeft er op dit moment 2.500 bij en er zijn er ook ongeveer 2.500 vertrokken. Het aantal blijft dus vrijwel gelijk op 62.500.”
Oomen is “dik tevreden” over de toename van het aantal verzekerden bij DSW.
Resultaten
Over de resultaten kan Oomen minder tot achter de komma spreken. “Je moet de resulaten eigenlijk over de afgelopen twee jaar bekijken. Als je dat doet, hebben we over 2006 en 2007 voor de aanvullende polissen positief gedraaid. Het technisch resultaat van de aanvullende polissen over 2007 is _ 1 mln positief en dat is nog zonder beleggingen.”
Het technisch resultaat over de basisverzekering was bij DSW over de afgelopen twee jaar een kleine _ 4 mln positief. “Als je daar beleggingen bij optelt, komen we uit op een technisch resultaat van _ 11 mln over de afgelopen twee jaar. Over afgelopen jaar hebben we een technisch resultaat van _ 8 mln. Dat wordt echter positief beïnvloed door verrekening van posten. Wat wel duidelijk is, is dat onze premie kostendekkend is. Maar het moge ook duidelijk zijn dat er door geen enkele zorgverzekeraar een up-to-date boekhouding gevoerd kan worden. Het is roeien met de riemen die we hebben”, aldus Oomen.

Reageer op dit artikel