nieuws

DSW heeft geen baat bij pooling

Archief

Bij ziekenfonds DSW steeg vorig jaar het nettoresultaat van f 1,2 mln naar f 14,5 mln.

Het resultaat van DSW zou hoger zijn geweest zonder de HKV-pool (Hoge Kosten Verevening) van de zorgverzekeraars. Doordat ziekenfondsen steeds meer zelf het risico moeten dragen, werd in 1998 besloten dat als een verzekerde meer dan f 7.500 kost, de meerkosten door een pool worden betaald. De ziekenfondsen storten in de pool bijdragen per verzekerde. Voor DSW kwam de pooling neer op een verlies (ontvangsten minus bijdragen aan de pool) van f 5,2 mln.
DSW had eind vorig jaar 217.997 (215.888) verzekerden. Het inkomen bedroeg f 568,1 (536,9) mln, waarvan f 0,66 (0,38) mln aan nominale premie. Het eigen vermogen bedroeg f 72,5 (56,6) mld.
DSW voert de administratie voor het ziekenfonds van Stad Rotterdam en voert particuliere hoofdverzekeringen van deze verzekeraar. Er wordt gedacht aan eigen particuliere hoofdverzekeringen.
Particulier
De particuliere aanvullende verzekeraar DSW Ziektekostenverzekering (voorheen Aurora) had in 1999 een bruto premie-inkomen van f 38,3 (39,6) mln. De nettowinst kwam uit op f 9,1 (12,2) mln. Het eigen vermogen bedroeg f 69,7 (60,2) mln.

Reageer op dit artikel