nieuws

DSW en Azivo willen fuseren

Archief

DSW en Azivo onderzoeken de mogelijkheid tot fusie. In het najaar moet er duidelijkheid hierover zijn.

Beide topmannen Fred van den Heuvel (Azivo) en Chris Oomen (DSW) zijn optimistisch over de afloop. Ze streven naar één product voor beide labels met de invoering van de basispolis, maar sluiten een geheel nieuw label niet uit.
De zorgverzekeraars willen door beide organisaties samen te voegen een krachtiger geluid in de regio laten horen en verzekerden een beter product aanbieden. “We willen onder meer onze apotheken verder uitbreiden. Verder verwachten we inkoopvoordelen te behalen met zorginkoop en zorgservice en kunnen we op ICT-gebied efficiënt blijven opereren”, licht Van den Heuvel toe.
Van den Heuvel benadrukt dat de samenwerking niet is ingegeven door de zorgverzekeringswet: “We zijn allebei een regionale speler. Qua filosofie en identiteit sluit het goed aan. We zitten hemelsbreed tien kilometer van elkaar. Samenwerken ligt dan voor de hand.”
Voordat beide zorgverzekeraars uitsluitsel kunnen geven over de goede afloop, vindt er eerst een due diligence-onderzoek plaats. “Daarnaast moeten de ledenraden nog toestemming geven en moeten we tot goede verdeling van mensen komen. Hoe ga je de posten Ledenraad, Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Comissarissen en directie invullen. We denken dat we er snel uit zijn, maar moeten het allemaal nog wel even vaststellen”, aldus Oomen.
De fusiepartners sluiten gedwongen ontslagen niet uit, maar wijzen daarbij met name op de verminderde administratieve werkzaamheden als de basisverzekering is ingevoerd. DSW inSchiedam telt 360.000 particulier en ziekenfondsverzekerden (waaronder de 90.000 verzekeren die voor Stad Rotterdam worden geadministreerd) en 450 medewerkers. De Haagse zorgverzekeraar Azivo heeft 150.000 verzekerden en 250 medewerkers.
[kader met twee illustraties/advertenties]
In de clinch
Nog niet zo lang geleden lagen de nu naar het fusie-altaar wandelende zorgverzekeraars DSW en Azivo met elkaar in de clinch via advertenties in de Haagsche Courant. Eerst stelde de Schiedamse DSW openlijk dat Azivo niet de waarheid vertelde als het ging om de vraag wie de goedkoopste zorgverzekeraar was. De Haagse Azivo reageerde met een paginagrote advertentie die werd gedomineerd door twee glaasjes jenever. Die jenever is het goede van Schiedam, voor een zorgverzekering kon men beter bij Azivo in Den Haag terecht.

Reageer op dit artikel