nieuws

DSB streeft naar eigen CAO

Archief

DSB Bank en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en BBV gaan volgend jaar onderhandelen over een eigen CAO voor DSB.

Vorig jaar heeft DSB een bankvergunning verkregen van De Nederlandsche Bank en is tevens een uniform arbeidsvoorwaardenreglement van kracht geworden. In het verlengde hiervan ontstond ook de behoefte aan een eigen CAO.
Uitgangspunt daarbij is het huidige arbeidsvoorwaardenreglement. Het idee is om te koersen op een eerste DSB-CAO vanaf 1 januari 2008, maar het is niet uitgesloten dat zelfs 1 juli 2007 haalbaar is, aldus FNV Bondgenoten.

Reageer op dit artikel