nieuws

DSB stopt met adverteren in tv-gidsen

Archief

Bij DSB Bank raken de gedrukte massamedia uit de gratie. Het was bij waarnemers al opgevallen dat er sinds de jaarwisseling een kentering is opgetreden in het advertentiebeleid. Topman Dirk Scheringa heeft daarover vorig week een boekje opengedaan.

Lezers van het Veronica Magazine struikelden jarenlang elke week over vele advertenties van Frisia, Postkrediet en Becam. Maar sinds de jaarwisseling is dat anders. Al zeker drie weken is er geen enkele uiting van DSB Groep te vinden in dit blad, dat een oplage van 1 miljoen exemplaren heeft. Volgens
Veronica werd er nog onderhandeld over een nieuw jaarcontract.
Ook in het medio januari verschenen februarinummer van het ANWB-blad ‘Kampioen’ (oplage circa 3,5 miljoen) schittert Frisia door afwezigheid op pagina 2. Daar staat nu een advertentie van concurrent Afab. “Dat is voorlopig een eenmalige plaatsing”, zegt desgevraagd topman Maasbert Schouten van Afab.
Verklaring Scheringa
In een interview met het reclamevakblad Adformatie heeft topman Dirk Scheringa het een en ander gemotiveerd. Volgens hem doet DSB steeds minder in dagbladen, al is het nog een substantieel bedrag. “We worden steeds kritischer. Ook richting omroepbladen, waar we altijd veel instonden. Die bladen vergrijzen. Jongeren lezen geen omroepbladen meer. Onze aandacht verschuift naar andere kanalen, zoals internet. Hoeveel van het totale marketingbudget van _ 53 mln naar internet gaat, zegt Scheringa niet. “Men hoeft niet alles van mij te weten.”

Reageer op dit artikel