nieuws

Drugscriminelen verschuiven hun aandacht naar verzekeringsfraude

Archief

Er is goed geld te verdienen en je loopt meer kans om het te overleven. Dat is volgens de Amerikaanse justitie de reden waarom steeds meer drugscriminelen zich met verzekeringsfraude gaan bezighouden. Deze en andere nieuwe trends kwamen aan de orde tijdens het jaarlijkse congres van de International Association of Insurance Fraud Agencies (IAIFA).

Met presentaties van nieuwe geautomatiseerde fraude-controlesystemen, toelichtingen op ontluikende verzekeringsmarkten en besprekingen van complexe fraudezaken werd afgelopen maand het IAIFA-congres in New York gehouden. Ook het Assurantie Recherche Team van de ECD was aanwezig.
De IAIFA, tien jaar geleden opgericht in Noord-Amerika, bestaat uit een mix van diverse instanties die op de een of andere manier met verzekeringsfraude te maken hebben: toezichthouders, wetgevers, justitie, fraudebureaus, verzekeraars etc. De Europese deelnemers komen voorlopig alleen nog uit Duitsland, Portugal, Noorwegen, België en sinds kort ook Nederland. Gehoopt wordt op meer Europese aansluitingen. Frappant is de vertegenwoordiging uit Barbados, Curaçao en vele andere fiscaal-vriendelijke gebieden.
Onder de sprekers tijdens het driedaagse congres bevond zich Valery Sukhov, adjunct-directeur van de gloednieuwe Russische federale toezichthoudende instantie. Sukhov gaf een toelichting op de laatste ontwikkelingen in de Russische verzekeringsmarkt. Het is een markt met potentie, ook wat fraude betreft.
Keukentafel-fraude
De IAIFA is in de VS ontstaan als gevolg van de destijds hand over hand toenemende kitchentable-fraud (eenvoudige verzekeringsfraudes gepleegd door consumenten). Al snel werd besloten om de vereniging te internationaliseren, aangezien de landsgrenzen bij de grotere fraudezaken vaak met succes gebruikt worden als bescherming tegen juridische stappen. De inmiddels wereldomvattende vereniging draait met name om het uitwisselen van informatie, zowel omtrent de betrokken daders als de methoden die zij gebruiken.
“De vereniging ontstond in Noord-Amerika als gevolg van de op dat moment sterk concurrerende verzekeringsmarkt in Amerika en Canada. Verzekeraars besteedden veel aandacht aan fraude-bestrijding. Fraude begon een belangrijke kostenpost te worden die zij zich in de felle concurrentiestrijd niet konden permitteren”, vertelt Peter de Vos, president van de IAIFA. “Bij ons in Europa was er op dat moment nog sprake van een comfortabele markt. Verzekeraars konden zich hier meer veroorloven dan in de VS. Daar begint nu overigens zo langzamerhand verandering in te komen, vooral omdat de schadelast met fraudebestrijding – gezien de ervaring in de VS – substantieel is terug te brengen.”
In het dagelijks leven is De Vos als actuaris bij de Controledienst voor de Verzekeringen (de Belgische Verzekeringskamer) o.m. behept met internationale zaken.
Ben Hilberts, leider van het Assurantie Recherche Team, noemt het bestaan van de goede onderlinge samenwerking tussen de diverse betrokken publieke en private instanties in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, een van de zaken die hem tijdens het congres het meest zijn opgevallen. “Men wilde niet geloven dat daar in Nederland slechts zelden sprake van is. De Amerikanen waren bovendien sprakeloos toen ze hoorden dat we in Nederland een team hebben om de eigen beroepsgroep in de gaten te houden. Ik heb ze – denk ik – op een idee gebracht. Daarnaast zorgde de Nederlandse provisiestructuur voor levenprodukten voor de nodige verbazing”.
Schrijnend
‘Schrijnend’ noemen De Vos en Hilberts het totaal ontbreken van een Europese overlegstructuur op het gebied van verzekeringsfraude. Hilberts: “Ik heb tijdens het IAIFA-congres informatie ingewonnen bij collega’s in de Verenigde Staten over onder meer verdachte Delaware-constructies. Maar als ik straks een collega in bijvoorbeeld Duitsland nodig heb, dan zit ik met een probleem. Het is geheel niet duidelijk wie zich daar bezighoudt met het bestrijden van verzekeringsfraudes.”
De bijeenkomst van het IAIFA werd afgesloten met de opdracht om in teams een compleet plan voor een internationaal verzekeringsfraude-imperium op te zetten. “Daar kwam een aantal interessante ideeën uit naar voren”, aldus Hilberts.
Ben Hilberts (links) met Valery Sukhov, adjunct-directeur van de gloednieuwe Russische toezichthoudende instantie.

Reageer op dit artikel