nieuws

Drie genomineerden voor eerste AXA Volmacht Award

Archief

Voogd & Voogd (Middelharnis), de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en Martin Versteeg (directeur Volmachten van de Lippmann Groep in Den Haag) zijn genomineerd voor de eerste AXA Volmacht Award.

Deze drie zijn uit de elf voorgedragen kandidaten (resultaat van een oproep in het blad ‘Volmacht’) geselecteerd door een jury onder voorzitterschap van prof. Han Wansink. De twee andere juryleden zijn Jan van den Berg, directievoorzitter van AXA, en Jos van der Poel, voorzitter van de NVGA. De positie van laatstgenoemde lijkt, zacht uitgedrukt, zeer ongemakkelijk.
Geconfronteerd met deze taxatie, reageert AXA: “Bij de besluitvorming rond de nominaties heeft Jos van der Poel zich onthouden van inspraak als het de NVGA betrof. Dit betekent dus dat de nominatie voor de NVGA op voorspraak van professor Wansink en Jan van den Berg heeft plaatsgevonden. Voor wat betreft de aanwijzing van de uiteindelijke winnaar: jury-overleg inzake de NVGA zal plaatsvinden zonder Jos van der Poel. Dit betekent dat hij alleen zijn stem als jurylid zal laten gelden als het gaat om de andere twee genomineerden. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.”
AXA wijst erop, dat een en ander ook in chronologie moet worden bezien: eerst werd de AXA Volmacht Award bedacht en ingesteld, daarna vond de benoeming van een jury plaats, waarin de NVGA als dé gevolmachtigdenvereniging van Nederland uiteraard niet mocht ontbreken, ten slotte werden de genomineerden bepaald door de jury. Tijdens dit proces bleek dat twee van de juryleden (een meerderheid dus) vonden dat de NVGA genomineerd diende te worden.
De Volmacht Award wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden binnen de volmachtmarkt.
Symposium
De AXA Volmacht Award zal worden uitgereikt tijdens het Volmachtmarkt Symposium op donderdagmiddag 18 november in hotel Figi in Zeist. Het thema van het symposium is ‘De gevolmachtigde in de rol van verzekeraar’.
De uit te reiken onderscheiding bestaat uit een glazen kunstwerk van de Zweedse kunstenaar Bertil Vallien en een geldbedrag van e 5000. Dit geldbedrag moet worden besteed aan een aan de volmachtbranche gelieerd doel.
De glazen volmacht-onderscheiding.

Reageer op dit artikel